25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen åpnet Buskerudkonferansen på Geilo. (Foto: Johanne Reiersrud)

Buskerudkonferansen 2024: Slik blir veien videre

Buskerudkonferansen er tilbakelagt, men arbeidet mot felles mål fortsetter. Innspillene og kunnskapen som ble delt på konferansen, skal brukes til å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor på en offensiv måte - i felleskap.
Annonse

– I løpet av disse to dagene opplever jeg at vi på det store Buskerudlaget har et sterkt samhold, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

– Jeg oppfatter at vi er enige om at vi trenger et godt samarbeid, hvor vi klarer innrette vår økonomi, kompetanse og kapasitet på en omforent måte. Vi trenger arenaer, vi trenger å jobbe sammen, sa fylkesordfører Tore Opdal Hansen da han avsluttet Buskerudkonferansen 2024. 

Annonse

Konferansen ga oppdatert kunnskap om dagens og fremtidens Buskerud, og alle deltakerne bidro med innspill til områder som bør prioriteres i regionen. De diskuterte også hvordan utfordringene kunne møtes med samarbeid kommunene og fylkeskommunen imellom, melder fylkeskommunen på sine nettsider.

Enige om å redusere utenforskapet: Vi trenger alle hender
I løpet av konferansen ble det tydelig at den kanskje største samfunnsutfordringen fremover er knyttet til den demografiske utviklingen: Vi blir stadig flere eldre, og færre yngre i Norge. Det var derfor stor enighet om at vi må gi flere unge opplæring som kvalifiserer for arbeid, og redusere utenforskap.

Ordfører i Ål og regionrådsleder i Hallingdal, Solveig Vestre, sa fra scenen at vi trenger å «styrke innenforskapet».

Worskhop: Det ble jobbet med gruppeoppgaver og innspill gjennom hele konferansen. Her er kommunepolitikere fra Ringeriksregionen samlet. (Foto: BFK)

– Vi har et slagord i Hallingdal: Det er folka som teller. Visjonen vår bør handle om folk. De er den viktigste verdien vi har, og det gjelder uansett hvor du bor, sa Vestenfor.

Fylkesordfører Opdal Hansen trakk også frem at vi trenger å se på de eldre som en ressurs i langt større grad enn før, da de utgjør en stadig viktigere andel av Norges humankapital.

Han trakk opp følgende skisse for det videre samarbeidet:

Buskerud fylkeskommune oppsummerer innspillene og innsikten fra konferansen, og tar initiativ til møter med regionrådene i Kongsberg, Hallingdal, Ringerike og Drammen hvor veien videre drøftes i felleskap.

Fylkeskommunen ønsker å inngå en intensjonsavtale med kommunene, som rammer inn de viktige satsinger for årene fremover.

Buskerudkonferansen evalueres og blir en årlig samling for kommunene og fylkeskommunen.

En positiv start på Buskerud-samarbeidet
For fylkesordføreren har konferansen vært en positiv start på samarbeidet i fylket.

– Vi har fått mange viktige innspill i løpet av disse dagene. Jeg gleder meg til å sette med enda bedre inn i disse, i en konstruktiv dialog med regionrådene, kommunene og i fylkesutvalget.

– Jeg mener at vi trenger en felles visjon for Buskerud, som gir oss retning, og som kan ramme inn våre viktigste samfunnsoppdrag. Hvordan vi kan utvikle den, ønsker jeg også å drøfte i en dialog med regionrådene og med fylkesutvalget, men jeg ser det som naturlig at vi får inn visjonen i en intensjonsavtale, og at vi kan signere den på Buskerudkonferansen 2025, sa Tore Opdal Hansen.

Opdal Hansen fikk selskap av lederne for de fire regionrådene, for å snakke om samarbeid i det nye fylket. Her sammen med moderator Gunn Cecilie Ringdal. (Foto: Johanne Reiersrud)
Del:
Annonse