25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nødetatene er normalt de første på et ulykkessted og må ta hånd om skadde og døde. Det er en tøff jobb som krever samhandling. (Foto: Privat / BFK)

Markerer Trafikkofrenes dag i Buskerud

10 personer mistet livet i trafikkulykker i Buskerud i fjor. Åtte menn, én ung jente og én kvinne. Søndag 14. januar klokka 16 minnes trafikkofrene med fakkeltog på Bragernes i Drammen og arrangement i Bragernes kirke.
Annonse

– Markeringen er for å minnes de omkomne, vise medfølelse med de pårørende og skadde. Vi tenner lys for de omkomne og hvert lys vi tenner symboliserer ett tapt liv

– Ett lys er et lys for mye, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H).

Annonse

Fylkesordføreren skal holde tale under minnemarkeringen i Bragernes kirke.

Det er Buskerud fylkeskommune i samarbeid med kirken, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet, ambulansene, brannvesenet, Drammen kommune, NAF og Røde Kors som står bak markeringen.

– Ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid er nullvisjonen. Det er visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Med nullvisjonen må vi ta alle virkemidler i bruk, både fysiske, holdningsskapende og regulatoriske, og vi må samarbeide tett på tvers av organisasjoner og forvaltningsnivåer, sier fylkesordføreren.

– I trafikken skades og omkommer det mange mennesker, men det skjer ikke samtidig og får i motsetning til andre ulykker og katastrofer, liten oppmerksomhet. Dette fører til at folk i for liten grad er klar over hvor mange som blir berørt av trafikkulykkene. En enkelt trafikkulykke rammer også familier, venner, kolleger og lokalsamfunnet. Derfor er denne markeringen viktig, sier regionleder i Trygg Trafikk Buskerud, Nina Gjervik.

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen deltar under søndagens markering i Bragernes kirke i Drammen. (Foto: Carsten Øhrn / BFK)
Del:
Annonse