23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var stor aktivitet i skogene i 2023 og prisene var meget gode. (Illustrasjon)

Høyt trykk og gode priser i skognæringen også i 2023

Skogeierne solgte 11,12 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2023, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Virkesprisen er på et nivå vi ikke har sett på mange år.
Annonse

Avvirkningsnivået er fortsatt høyt i Norge, men det er en liten nedgang fra rekordårene 2021 og 2022. Fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark sto for 76 prosent og kystskogfylkene for 24 prosent av hogsten i 2023. Denne fordelingen er som i 2022.

Bruttoverdien på tømmeret som ble solgt i 2023 var på seks milliarder kroner i førstehåndsverdi, dette er en økning på tre prosent fra 2022.

Annonse

Gjennomsnittlig virkespris i 2023 for industrivirke var på 539 kroner per kubikkmeter, dette er en økning på 7,5 prosent fra 2022.

– Prisen i 2023 er på et nivå man ikke har sett på mange år. Om vi regner om de nominelle tømmerprisene til reelle 2023-kroner må vi tilbake til 2001 for å finne tilsvarende priser, sier seniorrådgiver Arne Rannem i Landbruksdirektoratet.

Avvirkningstallene er basert på innmålt industrivirke (skur-, sams- og massevirke). Flissortimentene, ved til brensel, pyntegrønt og juletrær inngår ikke.

Del:
Annonse