28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Antall betalingsanmerkninger og utlegg økte i 2023, men økningen var størst blant aksjeselskapene. (Illustrasjon)

Flere aksjeselskaper slet med å betale for seg i 2023

Økonomiske utfordringer satte sitt preg på både privatpersoner og næringslivet i året som gikk, men det var på foretakssiden vi så den tydeligste utviklingen når det gjelder betalingsanmerkninger.
Annonse

253.031 nordmenn sto oppført med aktive negative betalingsanmerkninger ved inngangen til 2024. Det tilsvarer en økning på 1,6 prosent siden januar i fjor.

– Vi ser i statistikkene at antall personer med betalingsanmerkninger øker marginalt, men andelen av befolkningen med betalingsanmerkninger er fremdeles den samme, påpeker daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe.

Annonse

Samtidig gikk antallet saker pr. person marginalt, men konsekvent, ned gjennom fjoråret, fra et snitt på 6.04 saker i januar til 5,92 ved utgangen av desember.

– Konklusjonen må derfor være at de økonomiske utfordringene folk har stått overfor i 2023 kun gir små utslag når det kommer til betalingsanmerkninger. Årsaken til det er trolig at sakene blir løst før det går så langt som en betalingsanmerkning, fortsetter han.

Flere med lønnstrekk
En tendens tallene riktignok viser er at antall personer med lønnstrekk økte i fjerde kvartal. I starten av oktober var 110.821 registrert med lønnstrekk. 2. januar i år hadde dette tallet økt til 124.739, en økning på 12,5 prosent.

– Dette tyder for så vidt på flere ting: På den ene siden er det bekymringsfullt at stadig flere får problemer med å betale regningene sine, men på den annen side har de i det minste en inntekt å ta av, sier Fjærestad.

– Hvis alvorlige betalingsproblemer hadde rammet flere som var arbeidsledige ville det blitt registrert som «intet til utlegg», og den kategorien øker ikke i prosent, tilføyer han.

Økende kurve
På foretakssiden så vi en noe tydeligere utvikling enn blant privatpersoner.

– Den eneste kurven som er stabilt økende gjennom året er antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger. I tillegg ser vi at det var flere store foretak med betalingsanmerkninger, og at flere av anmerkningene gjelder større beløp enn tidligere, sier Fjærestad.

Ved utgangen av 2023 stod 54.225 aksjeselskaper oppført med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 3.843 flere enn i januar samme år, og tilsvarer en økning på 7,6 prosent.

I motsetning til privatpersoner økte også antall saker pr. foretak konsekvent gjennom hele fjoråret, fra et snitt på 5,02 saker i januar til 5,12 ved årets slutt.

Del:
Annonse