22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bare én gang tidligere er det registrert så lavt antall omkomne i brann som i 2023, men 34 omkomne er fortsatt for mange. (Illustrasjon)

Gledelig utvikling: Færre omkommer i brann

I 2023 omkom 34 personer i brann. Det er det nest laveste tallet på omkomne som er registrert, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Annonse

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979, har det i snitt årlig omkommet 59 personer. Til sammen 2.649 personer. Året med færrest omkomne i brann var 2017 med 27, mens året med flest omkomne var 1979 med 91 personer.

I de siste 10-15 årene har antall omkomne vist en tydelig fallende trend. Målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen, bransjeorganisasjoner, kommuner og myndighetene er viktige årsaker til nedgangen.

Annonse

– Mange aktører rundt omkring i landet jobber hver eneste dag systematisk med å forebygge brann. De gjør en fantastisk innsats som er sterkt medvirkende til at vi i dag har lave dødstall i branner, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Alle boliger er pålagt å ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje, som skal kunne høres på alle soverom med lukket dør. Det beste er å ha sammenkoblete røykvarslere. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.

– Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten fungerende røykvarsler. Ved en boligbrann har du kun få minutter på deg til å komme deg ut. Plasser derfor røykvarslere slik at du hører dem med en gang de begynner å pipe, sier Ly.

Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert i statistikken. Mange dødsbranner skjer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

– Desember er som regel måneden med flest branner og dette gjenspeiles dessverre i vår statistikk over omkomne i brann. Av de 34 personene som mistet livet i brann i 2023, omkom ni i desember. Det viser at vi fortsatt må jobbe knallhardt for å forebygge brann. Hvert dødsfall er ett for mye. Vi har ingen å miste, sier Ly.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt for brann. Tall fra DSB viser at så mange som tre av fire av dem som har omkommet i brann de siste årene, tilhører disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

– Vi oppfordrer pårørende til å sjekke røykvarsleren hos eldre slektninger eller andre familiemedlemmer som kan trenge en hjelpende hånd med brannsikkerhet. Som pårørende bør du også sørge for at noen du er glad i får installert komfyrvakt, sier Ly.

I 2023 rykket brann- og redningsvesenene ut på nesten 98.000 oppdrag. Antallet utrykninger har dessverre økt i de senere årene. Over halvparten av alle utrykninger skyldes unødige eller falske alarmer.

– Brann- og redningsvesenet vet ikke om det er ekte brann eller falsk alarm når de rykker ut, og må derfor ta alle alarmer på alvor. De bruker enormt mye tid på unødige brannalarmer. Her må vi alle skjerpe oss. Det tallet må ned, slik at brann- og redningsvesenet kan konsentrere seg om å utføre de viktige oppgavene de har i lokalsamfunnet, sier Ly.

Gode råd til brannforebygging finner du på sikkerhverdag.no

Del:
Annonse