13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Anders Besseberg var mildt sagt på krigsstien etter at han i går oppdaget at Økokrim spilte av en telefonavlytting i retten med feil person.

Besseberg på krigsstien i retten i dag

Det er høy temperatur i rettssal 2 i Hokksund fredag morgen. Bakgrunnen er at Økokrim dagen i forveien spilte av flere avlyttede telefonsamtaler mellom Besseberg og Volker Schmid.
Annonse

Tiltalte Anders Besseberg var helt tydelig på at én av de avlyttede telefonsamtalene ikke var mellom ham og Volker Schmid, slik Økokrim anfører. Besseberg var mildt sagt meget opprørt fredag morgen og kunne fortelle retten at han hadde sovet dårlig natt til i dag som følge av feilen fra Økokrim.

Besseberg fikk 10-15 minutter til rådighet av tingrettsdommeren til å oppklare og forklare seg nærmere. Da det ble aktoratets tur, begynte førstestatsadvokat Marianne Djupesland med å fortelle at de nå hadde oppdaget at Besseberg hadde helt rett i at det ikke var Volker Schmid og at det hadde skjedd en menneskelig feil og at de beklaget.

Annonse

Djupesland fremholdt at det ikke var en feil med viten og vilje, slik Anders Besseberg følte at det var, men en menneskelig glipp de virkelig beklaget.

Besseberg sa på sin side at han aksepterer forklaringen og forstår den, men at han ikke kan ta imot unnskyldningen. Besseberg mente det var for dårlig av Økokrim som har jobbet med saken i seks år; at de ikke klarer å finkjemme sakskomplekset for denne type feil som oppstod i dag og i går. Han fremholdt at det var utidig å fremlegge bevis som åpenbart var feil, og at han har lite tiltro til aktoratet etter dette.

Hele den avlyttede samtalen det refereres til blir nå fjernet fra bevisførselen. Rettens administrator, Vidar Toftøy – Lohne kunne fortelle for retten at det var bra at Besseberg var våken og fulgte med, slik at man fikk rettet opp i denne type feil. Toftøy – Lohne oppfordret Besseberg til å fortsette å følge nøye med.

Etter planen avsluttes utspørringen av Andres Besseberg i dag. Rettssaken fortsetter tirsdag neste uke og skal etter planen starte på tirsdag med norske vitner fra idretten; blant annet Tore Bøygard og Rakel Rantun.

Del:
Annonse