27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vi har hjemmene våre fulle av elektriske artikler som inneholder knappcellebatterier, slik som bilnøkler, blinkesko, fjernkontroller og barnebøker.

Rydd vekk knappcellebatterier – kan være livsfarlige

Dersom et barn svelger et knappcellebatteri, kan det ha livstruende konsekvenser. Derfor oppfordres foreldre til å ta en sjekk i hjemmet for å se til at det ikke skjer.
Annonse

De små runde batteriene som ser ut som mynter eller knapper finnes i et stort antall elektriske artikler vi har i hjemmene våre. I alt fra fjernkontroller, elektriske «stearinlys» og bøker med lyd, til bilnøkler, kjøkkenvekter og bursdagskort som spiller musikk.

Farlig kjemi
– Dersom et barn svelger et slikt batteri og det setter seg fast i spiserøret er ikke den største faren kvelning, men at det kan føre til alvorlig indre blødning og i verste fall døden, sier skadeforebygger Tina Hveem Vislie i organisasjonen Skadeforebyggende forum.

Annonse

Knappcellebatterier som setter seg fast i spiserøret kan reagere med spytt og danne et sterkt basisk produkt som kan etse seg gjennom spiserøret og blodårer. Denne kjemiske reaksjonen kan skje raskt, på under to timer, men det kan også ta dager eller uker.

– Gjennom vår britiske søsterorganisasjon Rospa kjenner vi til at et barn i England svelget et knappcellebatteri på størrelse med en britisk 10 pence-mynt, altså 2,5 cm i diameter, og at det satt fast i halsen i fire måneder. Faren merket til slutt at noe var galt da datteren bare ville spise most mat. Da hun endelig kom seg til sykehuset viste røntgenbilder at batteriet hadde satt seg fast og begynt å etse seg gjennom spiserøret, forteller Hveem Vislie.

Hvor stor er faren?
– Vi har ikke offisiell statistikk på dette temaet i Norge, så vi vet dessverre ikke hvor mange tilfeller det er hvert år. Giftinformasjonen får telefoner som gjelder mistenkt svelging av batterier, men de får ikke vite hva som skjer videre, og om det faktisk var inntatt et batteri eller ikke. Det vi har er tall fra sammenlignbare land, som kan brukes som et varsko her i Norge, sier Hveem Vislie.

Den engelske organisasjonen Child Accident Prevention Trust melder at i hvert fall to barn dør hvert år der fordi de har svelget knappcellebatterier med litium.

Størrelsen teller
Størrelsen og spenningen i batteriet har en betydning. Batterier med litium er kraftigere og ofte større enn andre batterier.

Knappcellebatterier som er to cm i diameter eller større er de farligste. De er store nok til å sette seg fast og sterke nok til å etse seg gjennom vevet. Mindre batterier kan også føre til skade, spesielt hvis de er nye.

Pass også på de brukte batteriene
Ifølge europeisk lov, som også gjelder i Norge, skal alle leker som inneholder batterier ha en skruelås eller måtte åpnes på en så finurlig måte at ikke barn skal klare det. Likevel er det viktig å huske på at det ikke gjelder for produkter som ikke er ment for barn.

– For eksempel kan elektriske telys ha batterideksler som er veldig enkle å åpne. Og leker som er kjøpt utenfor EU, eller på tvilsomme nettsider, kan mangle sikkerheten med skruelås. Det er også lurt å sjekke lamper og annet som barna har på rommet som ikke nødvendigvis er en leke, råder Hveem Vislie.

Også brukte batterier kan føre til mye skade. De fleste av oss tenker nok at når et produkt vi bruker slutter å virke så er det fordi batteriet er tomt for strøm. Det stemmer ikke alltid. Mange brukte batterier har fortsatt nok strøm i seg til å etse hull i et lite barns spiserør.

– Det er greit å vite at i de fleste tilfeller passerer heldigvis batteriet gjennom barnets kropp uten at det gjør skade, men fordi det kan få så alvorlige konsekvenser er det best å være føre var. Og alltid ta kontakt med lege hvis du mistenker at et barn har svelget et knappcellebatteri, avslutter Hveem Vislie.

Knappcellebatterier kan være fristende for små barn å putte i munnen. Men det kan være livsfarlig og må unngås.
Del:
Annonse