13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flere tusen eiere av kjøretøy, bygninger og mindre fartøy får nå brev fra Forsvaret. (Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

Nå får flere tusen bileiere brev fra Forsvaret

Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy? Da kan du bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen. Forsvaret sender 19. januar ut digital melding til bileiere i Norge om forberedt rekvisisjon av kjøretøy. Fra 2024 inngår også andre ressurser enn kjøretøy i ordningen.
Annonse

Dette er tredje gang Forsvaret sender ut forberedte rekvisisjoner etter at de startet moderniseringen av rekvisisjonssystemet. Ordningen gjør at Forsvaret i en krigssituasjon har tilgang til ressurser som de trenger for å forsvare landet vårt. I 2022 og 2023 sendte de ut litt over 4.000 forberedte rekvisisjoner på kjøretøy.

Bygninger og mindre fartøyer kommer med i ordningen
– I 2024 økes antall kjøretøy i de forberedte rekvisisjonene, og vi utsteder forberedte rekvisisjoner på andre typer ressurser. Eksempler på slike ressurser er bygninger og mindre fartøyer, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Annonse

– Dersom du eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning for deg i fredstid. Vi ønsker at du skal kjenne til at kjøretøyet eller ressursen din – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges, sier Anders Jernberg i Forsvaret logostikkorganisasjon.

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Forsvaret kan først iverksette rekvisisjonene hvis riket er i krig, eller hvis det besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets samlede ressurser for beredskap ved krig.

Bygger opp nasjonal beredskap
Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier dette om ordningen:

–Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise. Vi gjør forberedte rekvisisjoner fordi militære avdelinger har behov som i krig og krise ikke er dekket gjennom ressurser vi har i daglig drift i Forsvaret.

Brigader Jernberg sier ordningen er en del av den pågående gjenoppbyggingen av Norges nasjonale beredskap.

– Med forberedte rekvisisjoner av andre typer ressurser enn kjøretøy tar Forsvaret nå ytterligere steg med denne ordningen. Dette gjør vi samtidig som vi koordinerer med sivilsamfunnet gjennom statsforvalterne. Slik unngår vi at Forsvaret legger bånd på ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver i for eksempel fylker eller kommuner, sier Jernberg.

Samarbeid i totalforsvaret
Ordningen med forberedte rekvisisjoner er god samfunnsøkonomi. Forsvaret samarbeider tett med andre aktører i totalforsvaret for å videreutvikle løsningen, slik at vi i fredstid kan forberede tilgangen til ressurser som Forsvaret kan trenge. Ressursene ligger i en nasjonal ressursdatabase, som fortsatt er under utvikling.

Eier du en ressurs som er forberedt rekvirert og lurer på noe? Du finner svar på de fleste spørsmål på www.forsvaret.no/rekvisisjon. Du finner også kontaktinfo og telefonnummer til Forsvaret i brevet du får fra oss.

Del:
Annonse