22. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gaupa lever farlig den kommende tiden – i hvert fall mange av dem da det nå åpnes for jakt – også i Øvre Eiker. (Illustrasjon: iStock)

Kvotejakt på gaupe starter torsdag – kan ta ut 21 dyr

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er kvoten satt til 18 dyr, hvorav seks voksne hunndyr, fordelt på fire jaktområder. I jaktområde 3, som Øvre Eiker er en del av, kan det tas ut totalt fem dyr.
Annonse

Det er åpnet for kvotefri jakt i jaktområde fem. Familiegrupper er unntatt kvoten de tre første ukene av jakten. I rovviltregion fire er det ikke åpnet for gaupejakt i 2024. 

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 21 dyr, hvorav maksimalt åtte hunngauper eldre enn ett år. Tre dyr, hvorav to voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene i løpet av jaktperioden.

Annonse

Ett av de to hunndyrene på reservekvoten tildeles et jaktområde på bakgrunn av status på felt dyr under kvotejakten. Dermed tildeles 18 dyr (hvorav 6 voksne hunndyr) fra jaktstart fordelt på fire jaktområder. Det åpnes for kvotefri jakt i jaktområde fem.

Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen i de 3 første ukene, fra 1.- 21. februar.

Vedtaket er påklaget og saken sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Jaktområde 3: Ringerike kommune sør for strekningene Fv. 288 Sokna – kommunegrense mot Krødsherad, Rv. 7 Hønefoss – Sokna og E16 Hønefoss – kommunegrense mot Jevnaker. Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner.

Kongsberg kommune sør for strekningen E134 over Lågen til kommunegrense mot Notodden og øst for Lågen på strekningen E 134 over Lågen til kommunegrense mot Flesberg. Holmestrand, Horten, Færder, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner. Skien kommune øst for Skiensvassdraget.

Del:
Annonse