22. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fylkesutvalgsmøtet ble gjennomført i fylkestingssalen i Drammen. Alle de politiske partiene er representert. (Foto: Johanne Reiersrud / BFK)

Det økonomiske omstillingsarbeidet i Buskerud er i rute

I fylkesutvalgsmøtet 30. januar ble det orientert om det økonomiske omstillingsarbeidet som er satt i gang i Buskerud fylkeskommune. I desember vedtok fylkestinget budsjett for 2024 og økonomiplan for de neste fire årene, melder fylkeskommunen på sine nettsider.
Annonse

Samtidig fikk administrasjonen i oppdrag å starte en omstillingsprosess som på sikt skal gi Buskerud fylkeskommune en bærekraftig økonomi. Tiltakene er en del av arbeidet med økonomiplan for perioden 2025-28.

Buskerud fylkeskommune må de nærmeste årene redusere aktiviteten som følge av utfasing av engangsmidler, reduserte inntekter og for få et forsvarlig driftsresultat. Det totale omstillingsbehovet er beregnet til 250 millioner kroner.

Annonse

Gode analyser og kunnskapsbaserte beslutninger
Kristian Thowsen, fylkesdirektør for finans og organisasjon, orienterte fylkesutvalget om status og plan for prosessen.

– Vi ønsker å minimere konsekvenser for ansatte og tjenester ved å foreslå tiltak som er basert på gode analyser og kunnskap, sa han.

Fylkeskommunedirektørens overordnede mål med det økonomiske omstillingsarbeidet defineres slik:

– Politisk handlingsrom
– Motiverte ansatte som blir satset på
– Gode tjenester tilpasset inntektsnivå
– Eierskap og involvering underveis
– Kunnskapsbaserte beslutninger

Klokt med langsiktig prosess
Det neste halvåret vil de månedlige fylkesutvalgsmøtene brukes til både orienteringer, verksted og politisk saksbehandling.

Det legges også opp til møter med hovedtillitsvalgte og vernetjenesten i forkant av møtene i fylkesutvalget.

– Jeg synes det virker som administrasjonen legger opp til en god prosess. Selvfølgelig er vi som politikere litt utålmodige, for å raskest mulig danne oss et bilde over hvor vi må sette inn tiltak. Men jeg tenker det legges opp til et klokt løp her, med et langsiktig perspektiv, sier Iselin Haugo Stavn, gruppeleder for Høyre. 

Iselin Haugo Stavn. (Foto: BFK)

– Betryggende
Mons Ivar Mjelde er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Han mener at det er betryggende at administrasjonen setter på bremsene.

– Det er en stor jobb vi skal inn i, og jeg tenker at et halvt år er nokså kort tid. Da er det bra at det vi gjør er godt gjennomtenkt og belyst, med tanke på hvilke konsekvenser tiltakene vi gjør vil få, så vi slipper flere runder.

Mons Ivar Mjelde. (Foto: BFK)

– Vi skal bruke tiden godt
Fylkesordfører Tore Opdal Hansen er fornøyd med møtet.

– Jeg opplever at vi har startet en god prosess, og er glad for tilbakemeldingene vi har fått i fylkesutvalget, som slutter opp rundt denne prosessen. Vi står i en krevende omstilling, derfor er det viktig at vedtakene vi fatter bygger på grundige analyser og kunnskap. 

– Det er lagt opp til en ambisiøs fremdriftsplan, men slik det ser ut så skal vi komme i mål med et nytt vedtak før sommeren. Vi skal bruke tiden godt og sikre god involvering, både i det politiske miljøet og hos tillitsvalgte og ansatte i Buskerud fylkeskommune.

Del:
Annonse