25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fikk verdipris delt ut av Emil (t.v.). F.v. Christian Tetlie, Franz Rønning, Hildegunn Teigen, Tormod Brenden og Hanne Lyngaas.

Verdiprisen 2023 til unik satsing på sommertilbud i Øvre Eiker

Øvre Eiker Viser Ansikt (ØEVA) deler hvert år ut en verdipris og i dag ble den delt ut til et unikt samarbeid mellom tre idrettslag, kommunen og Idrettsrådet i Øvre Eiker. Prisen gikk til Sommerkvikk.
Annonse

Hanne Lyngaas takk for prisen på vegne av gruppen fra de ulike foreningene. Hun sa dette ikke hadde vært mulig å få til uten et godt samarbeid mellom klubbene, kommunen som god bidragsyter og ikke minst bank- og forsikringsstiftelser som sørget for finansiering.

For hun stakk ikke under en stol at det koster å arrangere sommerskole og aktiviteter for flere hundre barn og hvor alt er gratis. Det være seg transport til og fra aktiviteten til servering av måltider hver dag.

Annonse

Prisen ble delt ut av Emil Andreas Bellen Nordahl og Andreas Aronsen fra ØEVA under mandagens arrangement med Tinashe Williamsen på biblioteket i Hokksund. Her holdt hun foredrag om rasisme og mobbing for et hundretalls frammøtte.

Her er begrunnelsen fra Øvre Eiker Viser Ansikt:
2023 har vært et år preget av flere hendelser, storflom, dyrtid, kulde, Det har vært en krevende tid for mange, men jeg er stolt av at vi har folk i Eiker som ønsker å gjøre denne tiden lysere for de rundt seg.

Øvre Eiker Viser Ansikt ønsker hvert år å tildele en verdipris til et enkeltmenneske, en gruppe eller en organisasjon som har handlet i samhold med vårt verdimanifest. Vårt verdimanifest går ut på en visjon og noen mål.

Vår visjon er at «vi vil bidra til økt bevissthet om felles ansvar for vårt demokrati, arbeide for toleranse, mellommenneskelig respekt og forståelse og legge til rette for lokalt samhold og samarbeid.» og sammen med bygdas lag, foreninger, organisasjoner, by- og grendeutvalg, skoler, næringsliv og kommunen, vil vi arbeide for å gjennomføre våre mål:

– At barn og unge, sammen med voksne, gis mulighet til å skape et godt, trygt og mangfoldig lokalmiljø.

– At det skapes gode møteplasser, der ulike mennesker og holdninger kan inspirere hverandre.

– At vår visjon løftes inn i samfunnsdebatten.

Årets verdipris går til en gruppe som nettopp har jobbet i samhold med vår visjon og våre mål de siste årene.

Gruppen arrangerer en møteplass, en arbeidsplass og et sommerminne som så mange nyter godt av i hele kommunen vår. De inkluderer alle der de gir et tilbud på 4 uker i en lang sommerferie til aldersgruppen 6-13 år når alt annet er stengt. De gir ungdomsgruppen 15-17 år deres første jobbopplevelse, sommerjobb til en gruppe som ellers ikke så lett får sommerjobb.

Med de flinke ungdommene i sommerjobb og et trygt team av voksne frivillige arrangerer de på alle kommunens tettsteder med gratis busstransport. Og et mangfold av et aktivitetstilbud der alt er gratis. Det er et arrangement som virker samlende på de unge, der de har det morsomt og gøy på en positiv måte.

De dekker spesielt Øvre Eiker Viser ansikt sine mål om at barn og unge, sammen med voksne, gis mulighet til å skape et godt, trygt og mangfoldig lokalmiljø og at det skapes gode møteplasser, der ulike mennesker og holdninger kan inspirere hverandre.

Derfor går Verdiprisen 2023 til en gruppe som har utpekt seg i stor grad det siste året.

Prisen går til Sommerkvikk.

Del:
Annonse