21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tinashe Williamson besøkte Hokksund og holdt foredrag for medlemmene i kommunens elevråd og varamedlemmer på rådhuset.

Tinashe møtte vitebegjærlig ungdom i Hokksund

I kveld kl. 19.00 skal Tinashe Williamson stå på scenen i biblioteket i Hokksund for å snakke om rasisme og mobbing. Men før det møtte hun et stort antall elevrådsmedlemmer og varamedlemmer fra samtlige skoler i Øvre Eiker. Og de ville vite mye.
Annonse

Tinashe har selv fått føle rasisme og mobbing på kroppen en rekke ganger opp gjennom barndommen etter at hun kom til Norge som to-åring. Spesielt var barne- og ungdomsskolen ille og hun kunne fortelle om flere stygge episoder i oppveksten. Russetiden ble ikke mye bedre og en gang måtte hun og en venn rømme for livet fra nynazister.

– Dette er en personlig tale og jeg må bare ha manus, sa hun innledningsvis. Det gjorde det hele noe mer statisk og mindre spennende enn det kunne vært, men da ungdommen slapp til med spørsmål etter at hun var ferdig, ble det hele mer dynamisk.

Annonse

Men det var ingen tvil om at budskapet om mobbing, rasisme, om små drypp i hverdagen som til slutt ble for mye og ulike hendelser som helt klart gikk på hennes hudfarge og opprinnelse, gikk inn på ungdommene fra Øvre Eiker.

De hadde en rekke spørsmål å komme med etter foredraget og Tinashe svarte så godt hun kunne. Hun var også imponert over engasjementet og ba de unge ta et oppgjør med hverdagsrasismen som finne i de fleste familier. Og hun hadde oppfordring til besteforeldre som ofte har holdninger som «har gått ut på dato» sett fra hennes ståsted.

Et stort antall elever fulgte nøye med på foredraget fra Tinashe og hadde mange spørsmål å komme med i etterkant.

Ordfører Adrian Tollefsen var sammen med Svein Ludvig Larsen i Øvre Eiker Viser Ansikt, glade for å ha Tinashe på besøk og ser fram til kveldens foredrag for et voksent publikum i biblioteket.

Her får publikum høre mer om hva som foregår rundt om i landet den dag i dag med tanke på rasisme og hat. Tinashe har skrevet en bok med tittelen «Håndbok for unge antirasister» og den promoterte hun så godt hun kunne. Nå er hun i gang med en ny bok om samme tema, men for er litt annet publikum.

Boka er allerede kjøpt inn som klassesett til flere av skolene i Øvre Eiker takket være et samarbeid mellom ØEVA, Sparebanken Øst, Hokksund Byutvalg, Lions og Kiwanis samt biblioteket, som alle står bak disse foredragene.

Ungdommene fikk også en kjapp gjennomgang av hvorfor ØEVA ble stiftet, om nazikonserten på Varlo Grendehus og det massive oppbudet av antirasister som kom med tog fra Oslo og var klare for å banke nynazister gule og blå.

Svein Ludvig Larsen, som var en av grunnleggerne til ØEVA kunne også fortelle om det store engasjementet fra innbyggerne der over 2.000 stilte i et demonstrasjonstog og en samling foran rådhuset i Hokksund.

Leander Johannessen i 10. klasse ved Hokksund Ungdomsskole synes foredraget var bra og lærerikt og ville ha en signatur i boka til Tinashe.
Del:
Annonse