23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Faren for å kjøre på vilt som elg og hjort er særlig høy i grålysningen og skumringen. På høsten og om vinteren er det mange viltpåkjørsler. (Arkivfoto)

Forsikringsselskap advarer: Stor viltfare akkurat nå

Politiet i flere deler av Norge melder om mange viltpåkjørsler de siste dagene. Akkurat nå er elgfaren stor på veiene. Bare den siste uken har det vært en rekke viltpåkjørsler, advarer forsikringsselskapet If.
Annonse

– I mørketidsmånedene øker sannsynligheten for sammenstøt med elg og rådyr, og det er også da flertallet av ulykker som involverer elg og annet hjortevilt skjer, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

De siste dagene har det vært elgpåkjørsler mange steder i landet. Flertallet av kollisjoner med elg og annet hjortevilt skjer i mørketidsmånedene fra oktober til februar, viser beregninger fra If.

Annonse

– Mye snø mange steder gjør at elger og rådyr trekker til steder der de kan finne mat. Dermed krysser de veier på sin leting. Lørdag var det en elg som hadde forvillet seg inn i bebyggelsen innenfor Ring 3 i Oslo. I og rundt hovedstaden er det slettes ikke uvanlig å se rådyr i hagene, og noen ganger elg. Slik er det mange steder i landet. Så det gjelder å være observant selv i tettbygd strøk, sier Clementz.

Flere dyr blir påkjørt
I jaktåret 2022–2023 mistet 1.662 elg, 851 hjort og 7.272 rådyr livet etter kollisjoner på norske veier, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antallet elgpåkjørsler økte med 13,9 prosent fra jaktåret 2021–2021, mens økningen i rådyrpåkjørsler var syv prosent. 16,2 prosent færre hjort ble påkjørt sammenlignet med forrige periode.

Slik unngår du elg og rådyr
– Noen råd til deg som er ute og kjører på veien: Følg med på skilting om fare for vilt, kjør aktsomt, ha blikket høyt og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg, rådyr og hjort. Og – som alltid – tilpass farten etter forholdene, sier Sigmund Clementz i If.

– Skiltene om elgfare er satt opp fordi det har vært mange elgpåkjørsler på strekningen. Når du ser skiltet om stor elgfare, bør du utvise ekstra stor aktsomhet, blant annet ved å redusere farten, sier han.

Risikoen for å kjøre på elg og annet hjortevilt er aller størst i skumringen om kvelden og i grålysningen om morgenen.

– Da bør du være ekstra observant, sier Clementz.

Ett sekund til å stoppe
Når en personbil i høy hastighet treffer en elg på 200–300 kilo, er det snakk om et svært kraftig sammenstøt. Selv om nye biler blir stadig mer sikre fysisk, er det vanskelig å beskytte seg mot en slik kollisjon.

De fleste personskader etter sammenstøt med elg rammer hode, ansikt og nakke, opplyser If.

Løper en elg ut i veien 20 meter foran deg i 80-sonen, har du bare ett sekund på å stoppe. De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp. Det er stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.

Viktig: Kontakt politiet
– Hvis du kolliderer med vilt må du kontakte politiet så de kan få satt i gang den lokale fallviltgruppen med å håndtere dyret som er påkjørt, enten det ligger nær bilen eller har stukket fra kollisjonsstedet med skader, understreker Sigmund Clementz.

Forsikringsselskapene er opptatt av at politi og lokal fallviltgruppe blir varslet. Ved skader som oppstår ved viltpåkjørsler har de fleste forsikringsselskaper redusert egenandel. Du slipper også å få bonustap, forutsatt at du melder fra til politiet, som deretter kontakter aktuell fallviltgruppe.

Del:
Annonse