23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

– Forslaget vil potensielt medføre flere utfordringer enn det løser, mener Bjørn-Egil Tørrissen og Elise Haugsvær. (Foto: Carsten Øhrn / BFK)

Ny fraværsregel: – Lite hensiktsmessig for elevene

Forslag til endringer i fraværsreglene i videregående skole er nå ute på høring. Høringsfristen er 8. april. I siste møte behandlet Ungdommens fylkesråd i Buskerud Utdanningsdirektoratets forslag til ny fraværsordning.
Annonse

– Forslaget til ny fraværsordning oppfattes som lite gunstig både for elever og skolepersonell. Forslaget vil potensielt medføre flere utfordringer enn det løser, sier leder av ungdomsrådet i Buskerud, Bjørn-Egil Tørrissen og nestleder Elise Haugsvær.

– Elever som i dag er sårbare og lider av kronisk sykdom vil stå overfor betydelige utfordringer. De vil ha begrensede muligheter til å delta aktivt i det politiske samfunnet, fortsetter ungdommene.

Annonse

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen og et talerør for ungdom i Buskerud. Rådet skal fremme unges interesser i fylket.

Viktige punkter i ungdommens høringssvar:

• Uklarhet om tilpasning for elever med utfordringer
• Økt byråkratisering av karakter- og fraværsordningen
• Svekkelse av demokratisk deltakelse for ungdommen
• Brudd på Grunnlovs §96, andre ledd

Les Ungdommens fylkesråds høringssvar til Utdanningsdirektoratet (PDF)

Del:
Annonse