25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hele 47 4H-ere mottok plakett under en stor fest på Sole Hotell i Krødsherad denne helgen. Se alle navnene i bunnen av saken.

Stor oppslutning om Plakettfesten i 4H Buskerud

FORENINGER: 47 4H-ere fra Buskerud mottok i helga sin velfortjente 4H-plakett og vitnemål under 4H Buskerud sin årlige plakettfest som i år ble arrangert på Sole Gjestegård i Noresund.
Annonse

Plaketten er den høyeste utmerkelsen en 4H-er kan få. For å motta 4H-plaketten må du ha vært aktiv og gjennomført et årlig 4H-prosjekt i minst sju år, men de fleste av årets plakettmottakere har vært medlem i 9 -10 år.

Mange av plakettmottakerne har også ett eller flere år i 4H-klubbens styre, og seks av de har også engasjert seg i fylkeslaget, enten med verv i fylkesstyret eller som instruktør på styrevervkurs. Derfor er 4H-vitnemålet som de får sammen med plaketten et bevis på at de har god kunnskap om det å drifte sine egne prosjekter, samt at de har god organisasjonskunnskap. Dette er gode kvaliteter å ta med seg videre i livet.

Annonse

I 4H jobber medlemmene etter mottoet «å lære ved å gjøre».

Formålet sier: 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Kjerneverdiene er å ha et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse, og alt dette har plakettmottakerne hatt med seg som aktive 4H-ere gjennom mange år.

To 4H-ere fra Øvre Eiker mottok 4H-plaketten for 2023, dette var Emilie Jansen Moen og Endre Sveinsson Lie – Kongla 4H, men kun Endre var til stede under plakettfesten på Sole Gjestegård lørdag kveld.

Organisasjonsrådgiver i 4H Buskerud, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten, åpnet festen med 101 gjester. Hun ga rosende ord til plakettmottakerne og kunne fortelle at 4H-erne til sammen har gjennomført 426 år i organisasjonen, og det samme antallet prosjekt.

Kveldens konferansierer, Camilla Nordskog, loset festdeltakerne gjennom kvelden. I løpet av plakettfesten var det flere underholdningsinnslag, med blant annet «Min vei til Plaketten» med Are Noreng fra Hallingen 4H. Han fortalte fra sine år i organisasjonen og hva 4H har betydd for ham.

Kveldens festtaler var Vebjørn Seljord, tidligere 4H-meldem i Rose 4H i Eggedal, og som nå er ordfører i Sigdal kommune. Han holdt en flott festtale til plakettmottakerne.

Kvelden blei avsluttet med utdelingen av vitnemål og plaketten. Fylkesstyreleder Hege Pynttari gratulerte hedersgjestene, og sammen med organisasjonsrådgiver kunne de overrekke mang en stolt 4H-er sin velfortjente 4H-plakett.

Vi gratulerer alle plakettmottakerne i 4H Buskerud med vel gjennomført 4H-løp.

Hilde-Kristin Buøen Øynebråten
Organisasjonsrådgiver i 4H Buskerud

Plakettmottakerne fra Buskerud:

Foran fra venstre: Ingri Syversrud – Hallingen 4H, Åsne Hjertaas Sporan – Uvdal 4H, Oda Nymoen Brennhaugen – Andersnatten 4H, Kari Ask Nore og Inger Renathe Skjauff – Kryllingen 4H, Tuva Ingrirud – Furukvisten 4H og Malin Andersen-Liodden – Hallingen 4H.

2. rad fra venstre: Ada Granhaug Hagen og Mira Aileen Bjørge – Lågen 4H, Mari Olava Ryen – Hallingen 4H, Norah Aamodt Grønhovd, Inger Synnøve Skinstad og Hedda Ludvigsen – Furukvisten 4H, Martine Haga Larsen – Hallingen 4H, Andrea O. Stensgård – Rotneim 4H, Oda Marie Muledal Svanheld – Torpo 4H, Nora Helen Ringdal og Mari Berget Grøterud – Furukvisten 4H.

3. rad fra venstre: Noah Rønneberg Johnsen – Vittingen 4H, Simen Ødegården-Holm – Lågen 4H, Brede Nilsen – Vittingen 4H, Lage Røhnebæk Kongsrud og Mats Olsen Bye – Furukvisten 4H, Torbjørn S. Tandberg – Blåveisen 4H, Gaute Skogheim Næss – Furukvisten 4H, Mathias Seim Dale – Holleia 4H og Stein Erik Holto Roen – Samklang 4H.

Bak fra venstre: Endre Sveinsson Lie – Kongla 4H, Ted Aleksander Hunstad Aamodt – Holleia 4H, Noah Wisløff – Hallingen 4H, Henrik Holm Nes – Furukvisten 4H, Oliver Lysne Kolsrud – Vassfarbjørn 4H, Ulrik Alexander Ytteborg og Are Noreng – Hallingen 4H, Petter Halvorsen og Erik Hjelmeset Fragått – Andersnatten 4H og Joachim Korsbøen Andersen – Blåveisen 4H.

Ikke til stede: Torleif Kopperdal Kjønaas – Dagali 4H, Ine Arnesen og Maria Didriksen Kvaase – Furukvisten 4H, Emilie Jorde – Hallingen 4H, Emilie Jansen Moen – Kongla 4H, Bjørnar Øverli – Kryllingen 4H, Hanne Gunnes Bekkhus – Lyn 4H, Magnus Hagen og Sara Louise Hefte – Torpo 4H og Tord Torsteinsrud – Votndalen 4H.

Del:
Annonse