18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politistasjonssjef Øyvind Aas sier de skal ha et større fokus på voldsutøvere og vold i nære relasjoner. (Arkivbilde)

Kriminaliteten øker i Øvre Eiker – her kan du lese hvordan

Kriminalstatistikken for Øvre Eiker er interessant lesning. Noen typer kriminalitet har økt med 200 prosent – andre har gått ned til null. Totalt sett har det vært en økning i antall forhold med 6,9 prosent.
Annonse

– Drammen politistasjonsdistrikt vil særskilt prioritere vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner i tiden fremover, sier politistasjonssjef Øyvind Aas ved Drammen politistasjon. Han er også sjef for politiet i Øvre Eiker.

Kort betyr uttalelsen økt satsning på forebyggende tiltak og mer fokus på voldsutøver. Av opptrappingen for lokalt politi kan nevnes:

Annonse

• Styrke antall risikoanalytikere
• Medarbeidere med helsefaglig kompetanse
• Bruk av kontakt- og besøksforbud
• Bruk av mobile voldsalarmer (MVA) (pr i dag 87 MVA utdelt)
• Bruk av omvendt voldsalarm (OVA) (lovendring april 2024)

I likhet med Drammen er det knyttet bekymring til ungdomskriminaliteten og da spesielt med tanke på voldssaker. I 2019 hadde kommunen 20 saker før det sank til kun seks i 2121. I fjor var det 13 saker, noe som er en økning på 30 prosent fra året før.

Men totalt sett er det få saker som ungdommen er involvert i – kun 47. Økonomiske saker og vinningsforbrytelser kommer etter voldssaker på denne listen.

Når det gjelder straffesaker generelt er det registrert 847 saker i 2023. Det er altså en økning på 6,9 prosent. Kategorien arbeidsmiljø øker mest i prosent med 200, men det er fordi det er meget få saker. I 2022 var det kun én sak, mot tre i fjor.

Miljøsaker var det ingen av i fjor. Det var også nedgang på flere områder som narkotika med 16,7 prosent, seksuallovbrudd med 33,3 prosent og trafikk på 28,3 prosent.

På den motsatte siden er det en økning i økonomiske saker med 42,9 prosent, vold med 10,1 prosent og vinning med 32,7 prosent. Også «sekkeposten» annen har en solid økning med 34,8 prosent.

Du kan lese alle tallene for Øvre Eiker, Drammen og Lier HER (PDF)

Del:
Annonse