18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Bjørn-Egil Tørrissen.

VI VIL HA SEX-ual undervisning

MENINGER: Norsk seksualundervisning er ikke bra nok, i flere år har elever i norsk skole måtte nøye seg med en ikke fungerende, lite oppdatert og heteronormativ undervisning, ledet av kleine naturfagslærere eller annet personell som ikke er egnet til å holde den. Det blir for dumt.
Annonse

Vi i Elevorganisasjonen i Buskerud mener at elever har rett på å få vite mye mer enn hva kjønnsorganene heter. Vi som elever har rett til å få vite at måten vi elsker på ikke skal ekskluderes eller tabu-belegges. Vi som elever har all rett til å ikke bli skjermet fra informasjon som er så viktig.

For det første, mener de fleste norske elever og annen ungdom at en 45-minutter økt som da i prinsippet baserer seg på at de kan ting fra før, ikke er bra nok. Det er ikke god nok tid, for å få lære om alt fra, hva sex er til hvordan vi skal ha trygg sex.

Annonse

Under seksualundervisningen er det i tillegg så utrolig mange underkategorier som ikke kommer frem bra nok. Deriblant seksualitet og kjønnsidentitet. Vi kan også se at flere norske ungdommer bestemmer seg for å måtte google om sex for å finne ut det de ønsker, fordi timene på skolen ikke er utfyllende nok.

For det andre, burde den som holder seksualundervisninga være en fagperson som er opplært i temaene. Fordi en lærer på ungdomsskolen eller videregående som blir rød i kinnene når en elev spør «hvordan funker det der» det fungerer ikke. Der lærerne sliter med kleinhet, vil en fagperson kunne svare på en normal måte, og i tillegg mye mer utfyllende, noe som igjen vil føre til den tryggheten at elevene lærer det de trenger, og at de får gode nok svar til å kunne føle seg trygge på seg selv og andre når den tid kommer.

For det tredje, burde seksualundervisningen i sin helhet oppdateres. I dagens samfunn skal det styrkes og trekkes frem at andre seksualiteter og kjønnsidentiteter, enn heterofil mann og kvinne faktisk finnes. Vi lever i et mye mer moderne samfunn enn det de som lagde dagens seksualundervisning gjorde, og det er på tide kaste den heteronormative seksualundervisningen for å erstatte den med en mye mer aksepterende og inkluderende undervisning som trekker frem kjønnsidentitet og seksualitet.

Fordi per dags dato finner skeive mer informasjon om legning via internett enn det de gjør på skolen, og den informasjonen på internett er det ikke alltid like greit å vite om stemmer eller ikke.

Til slutt vil vi i Elevorganisasjonen i Buskerud få frem at norsk skole har i oppgave å gjøre elevene mer bevisste og opplærte innenfor alle temaene i læreplanene. Og når seksualundervisningen som er så viktig til og med står i lærerplanen i flere fag, er det ikke bra nok av skolen å holde normative presentasjoner, som da igjen er holdt av lærere som ikke kan temaene, og som heller ikke klarer svare på spørsmålene.

Vi, norske elever og ungdommer, krever en modernisert, inkluderende og mangfoldig seksualundervisning, holdt av fagpersonell, som varer i mer enn 45 minutter og helst så lenge det trengs. Og jeg sier det igjen. Vi som elever har rett på å få vite mye mer enn hva kjønnsorganene heter. Vi som elever har all rett til å ikke bli skjermet fra informasjon som er så viktig.

Bjørn-Egil Tørrissen – Leder
Elevorganisasjonen i Buskerud

Del:
Annonse