13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi har ikke fravær fordi vi ikke vil være på skolen. (Foto: Carsten Øhrn / BFK)

Fraværsgrensen: Når ble politikk skulk?

MENINGER: UDIRs forslag til ny fraværsgrense kom ut på høring i januar, og det er to ulike alternativer. Anbefalingen de har kommet med er alternativ 1, som kort sagt innebærer at fraværsgrensen øker fra 10 prosent til 15 prosent, samtidig som alt fravær vil telle opp mot denne grensen.
Annonse

Det betyr at alt fra å være syk til å være politisk engasjert vil telle som det vi i dag kaller «ugyldig fravær». Anbefalingen tar ikke hensyn til at elever kan ha gode grunner til å ikke være på skolen, det kan i en viss grad virke som om UDIR vil at vi skal stryke.

Anbefalingen tar heller ikke hensyn til de mest sårbare elevene. Sårbare elever, som de med kroniske sykdommer, lærevansker, andre utfordringer og behov som selv dagens fraværsgrense ikke kan dekke. Det spesifiseres at det er foreslått andre tiltak for disse elevene, men når det ikke tas stilling til hva løsningen kan være, er det vanskelig å ha tillit til at det faktisk vil tilrettelegges for.

Annonse

Vi i Elevorganisasjonen (EO) og Operasjon Dagsverk (OD) i Buskerud er sterkt imot forslaget. OD og EO er søsterorganisasjoner, begge av, med og for ungdom og elever. Vi har ikke fravær fordi vi ikke vil være på skolen, men fordi vi ønsker å engasjere oss i samfunnet og utgjøre en forskjell.

Norge er et 8-16 samfunn, som betyr at både politikerne og de fleste andre jobber 8-16 dager. Det samme gjelder skolene. Og vi jobber opp mot skoler, noe som gjør at all medlemskontakt er nødt til å skje i skoletiden. Det vil derfor bli umulig for oss å gjøre jobben vi har tatt på oss som engasjert ungdom, fordi vi vil risikere å stryke.

Det å se alt fravær som skulk vil være med på å stenge oss ute fra de politiske prosessene, og samfunnet vil miste en sårt trengte stemme. Ungdoms-medvirkning er en rett vi har krav på. Om UDIRs anbefaling blir vedtatt vil det være en stor hindring for akkurat det.

Vi har ikke fravær fordi vi ikke vil være på skolen. Vi har det fordi vi ønsker å utgjøre en forskjell, og engasjere oss i ungdomsmedvirkning.

All læring skjer ikke på skolen. Å være politisk engasjert gir et enormt læringsutbytte. Vi lærer kontinuerlig hvordan både politiske prosesser og situasjoner i verden ser ut. Vi holder foredrag for flere hundre elever og forteller dem om det vi engasjerer oss for. Vi tar muligheten til å utgjøre en forskjell fordi vi har muligheten. Det er en rett vi har krav på, så ikke prøv å ta den fra oss.

Elevorganisasjonen (EO) er en interesseorganisasjon av, med og for elever. I Buskerud er vi ni tillitsvalgte som har ansvar for den daglige driften i fylket. Dette inkluderer medlemskontakt, skolebesøk, Foredrag, elevrådsopplæring, seminarer og møter med politikere. Det samme går igjen for Operasjon Dagsverk (OD) i Buskerud.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Operasjon Dagsverk og Elevorganisasjonen er søsterorganisasjoner av, med, og for ungdom og elever, og begge organisasjonene jobber opp mot skoler. Med det nye forslaget vil det bli umulig for oss elever å gjøre den jobben vi har tatt på oss fordi vi er engasjert ettersom all medlemskontakt er nødt til å skje i skoletiden.

Bjørn-Egil Tørrissen
Leder for Elevorganisasjonen i Buskerud

Elise Haugsvær
Leder for Operasjon Dagsverk i Buskerud

Del:
Annonse