20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ofte avsløres svindelforsøk fordi bildene er forfalsket eller lånt fra internett. Dette bildet ble brukt som dokumentasjon på en TV som kunden mente var knust. (Foto: Fremtind/Reddit)

Forsikringsbedrageri: Svindel økte med 53 prosent i fjor

Det ble avdekket rekordmange svindelforsøk i 2023. Mange har overdrevet skadekravet eller meldt en skade som ikke har skjedd.
Annonse

Bransjetall fra Finans Norge viser at forsikringsselskapene avdekket svindel for nesten én halv milliard kroner i fjor. Hos Fremtind har antall svindelsaker økt med 53 prosent fra året før.

Bedre digitale verktøy og en justering av måten å jobbe på, er blant virkemidlene som selskapet har tatt i bruk for å avdekke mer svindel. I tillegg politianmeldes de fleste svindelforsøk, også de minste summene.

Annonse

– Vi var forberedt på en økning i fjor, men at antallet skulle øke så mye, forteller oss at mørketallene trolig er enda større enn vi forventet, sier Lisa Cathrin Olsen, leder for utredning i Fremtind.

Svindel innen alle aldersgrupper
Selskapet avdekker flest svindelsaker innenfor innbo- og reiseforsikringer. Disse er oftest knyttet til falsk dokumentasjon, at kunder melder skader som faktisk ikke har skjedd eller at kunder overdriver skadekravet sitt. Forsikringssvindlerne er i alle aldre.

– Det er stor spredning på alderen blant de som forsøker å svindle. Yngste person i fjor var 19 år – og den eldste 76 år. Blant tilfellene vi har avdekket, er det også omtrent like mange kvinner som menn, forteller Olsen.

Bruker falske bilder
Ofte avsløres svindelforsøk fordi bildene er forfalsket eller lånt fra internett. En kunde ønsket erstatning for en TV til en oppgitt verdi på hele 123.000 kroner, og la ved et bilde av en knust TV i skademeldingen, som dokumentasjon.

Forsikringskunden ville ha hele 123.000 kroner for denne ødelagte TV-en, men ble tatt i forsikringssvindel i stedet.

– Det ble raskt avdekket at bildet kunden hadde sendt inn var hentet fra internett. Kunden hadde også meldt inn et lignende hendelsesforløp tidligere, og brukt et bilde fra nettet. I konfrontasjonen mente kunden at vedkommende hadde kastet TV-apparatene før sakene ble meldt og dermed måtte «låne» et bilde fra internett, forteller Olsen.

Denne forklaringen holdt ikke mål. Saken ble politianmeldt og kunden ble idømt samfunnsstraff på 60 timer. 

Risikerer fengsel 
Mange tror at forsikringssvindel ikke er så farlig, men svindel for selv lave summer kan gi fengselsstraff.

– Forsikringssvindel forstyrrer spleiselaget som forsikring er og det gir dyrere forsikring for alle. Vi har nulltoleranse for svindel fordi det rammer kundene våre, avslutter Olsen.

Fakta om svindelforsøk hos Fremtind i 2023:
• Fremtind avdekket 543 svindelforsøk. Det er en økning på 53 prosent fra året før (2022).
• Gjennomsnittskaden økte med 16 prosent.
• Det ble avdekket flest svindelsaker på innbo og reise, men de høyeste beløpene skyldtes svindel innen uføredekninger.
• Over halvparten av svindelforsøkene gjaldt kunder fra Østlandet.

Lisa Cathrin Olsen er leder for utredning i Fremtind og avslører stadig flere forsøk på forsikringssvindel i alle aldersgrupper.
Del:
Annonse