24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Laila Johannessen og Thomas Kolbjørnsen er familiepartnere i Øvre Eiker og driver barnevernets hjelpearbeid på en helt ny og praktisk måte.

Unikt prosjekt: Praktisk hjelp til barnerike familier – ikke omsorgsovertakelse

Et stort antall barn får tiltak og hjelp fra barnevernet i Norge og i 18 posent av tilfellene dreier deg seg om omsorgsovertakelse som er et drastisk og inngripende tiltak. I Øvre Eiker 10-12 familier med mange barn som nå får hjelp på en helt annen måte – nemlig praktisk hjelp i hjemmet for å unngå at barna «blir tatt fra dem».
Annonse

NRK Buskerud kunne i midten av februar fortelle om kvinnen de kalte «Ida», som etter et samlivsbrudd trengte hjelp til å håndtere livet og sine to barn. Hjelpen ble det Øvre Eiker kommune kaller «Familiepartner» der Laila Johannessen og Thomas Kolbjørnsen er sentrale brikker.

Det er nå ansatt en veileder i Styrk-teamet som skal jobbe på samme måte som Familiepartner. Det går i korthet går ut på å bidra med praktisk hjelp til det meste i en familie. Det være seg handleturer, barnepass, sortere regninger, ta kontakt med banker og ikke minst være et bindeledd inn i kommunen og Nav.

Annonse

– Vi har 10 til 12 familier vi hjelper med mellom 25 og 30 barn. Noen er veldig store familier med mange barn. Andre er som «Ida» med kun to unger. Men dette er familier med sammensatte problemer og som er ekstra sårbare. Dersom vi ikke greier å gjøre noe med problemene, er det en risiko for at ungene må ut av hjemmet for en periode, sier Laila og Thomas.

Må jobbe praktisk
De fleste av oss forbinder barnevernet med et kommunalt kontor hvor du må møte opp for å forsvare deg eller be om hjelp. I Øvre Eiker og i Lillehammer, som også prøver ut et lignende prosjekt sammen med SOS-Barnebyer, kommer de ansatte hjem til deg for å se hva du trenger av hjelp og hva de kan bidra med.

– Vi er ikke redde for å bli møkkete på hendene. Vi kan gjøre det meste av huslige sysler og andre ting for den saks skyld. Det viktigste er å bygge en relasjon til familiene og hjelpe dem med de de sliter med. Dette demper også det stress mange opplever i møte med barnevernet, sier de to.

Mange har postkasseangst og verken henter eller åpner posten. Bare de å skaffe en oversikt over regninger og fordringer, er for mange uoverkommelig. Da vil Laila og Thomas skaffe denne oversikten og starte arbeidet med å få ryddet i økonomien. For det er ofte økonomi som er grobunnen for manges problemer i selve familierelasjonene.

Minister på besøk
Barne- og Familieminister, Kjersti Toppe (SP) var for kort tid siden på besøk i Øvre Eiker for å lære mer om hvordan de og Lillehammer jobber som familiepartnere.

Til NRK sa Toppe at dette er en måte å arbeide på som synes å være veldig bra. – Jeg ønsker at dette kan komme ut til flere kommuner og bli en måte som barneverntjenesten over hele Norge kan jobbe på.

Men for at prosjektet med familiepartnere kan fortsette, trenges mer penger via SOS-Barnebyer. De skal forske på denne måten å jobbe på og vil gjerne rulle det hele ut til flere kommuner. Men da trenges det noen kroner ekstra.

I Øvre Eiker er det nå klart at prosjektet fortsetter. For ordfører Adrian Tollefsen, som møtte ministeren under besøket, er dette gode nyheter. Tidlig praktisk innsats kan nemlig på sikt spare kommunen for mange utgifter.

Godt gammeldags sosialarbeid
Tillit – tid og tålmodighet. Det er oppskriften for å lykkes i denne jobben, mener Laila og Thomas. De legger også til at det kreves godt gammeldags sosialarbeid.

– Gjennom Familiepartner får vi mer tid til den enkelte familie da vi har færre familier å jobbe med enn øvrige saksbehandlere. Og det er helt frivillig om de vil være med i dette opplegget eller ikke. Riset bak speilet er selvsagt mer inngripende tiltak, da jobben vår er å både hjelpe og kontrollerte, sier de to.

Men det er sjeldent noe tvang med i jobben til familiepartner-teamet. – Ofte blir vi invitert inn og får delta i familielivet uten problemer, forteller Laila og Thomas.

Men mange har vanskeligheter med å be om hjelp til ulike oppgaver. Mange har heller ikke noe nettverk å henvende seg til. Flere av familiene som barnevernet jobber med kommer fra en annen kultur og vet ikke hva som forventes av dem her, både når det gjelder barneoppdragelse eller praktiske gjøremål.

Mange tøffe saker
Barnevernet har mange og ofte tøffe saker. Skilsmisser, misnøye og tvangsovertakelse av barn er bare tre eksempler.

– Vi må anstrenge oss for å få til et samarbeid med de enkelte og agere profesjonelt. Da blir denne måte å jobbe på en langt mer takknemlig oppgave og vi får fulgt med familien bedre og sett an utviklingen. Det betyr lyspunkter for både oss og familiene vi hjelper, sier Laila og Thomas.

De trekker fram skolevegring som et av de større problemene i Øvre Eiker – i hvert fall til tider. Derfor hilser de velkommen en stor studie i regi av SOS barnebyer som skal se på hele prosjektet med familiepartnere og den hjelpen de kan gjøre i det praktiske liv. For det å være en familiepartner betyr også at de kan følge «poden» på skolen, være med på fritidsaktiviteter, drive med familieveiledning og være miljøarbeidere generelt.

Vil ha mer nabohjelp
Det har i alle år vært snakket om nabokjerringa som bryr seg med det meste. Men en nabo som bryr seg, er ikke bare av det onde, skal vi tro de to i barnevernstjenesten.

– Det er viktig å bry seg om naboen og dem rundt oss. Ser du forhold som vi burde vite om, er det helt greit å ta kontakt, enten det gjøres på nett eller ved å ta en telefon til oss. Ofte kan vi bidra med litt hjelp for å rette opp eventuelle vanskelige forhold, sier Laila og Thomas.

De vet at det ikke er lett å sende et varsel til barnevernet, men det å spørre eller forhøre seg, burde være «innafor» for de fleste. En annen måte å «bry seg» på er å inkludere nabobarna. Ta dem med på trening, invitere dem med i skibakken eller på andre aktiviteter.

Mange sliter også med dårlig økonomi og kan du spandere en tur på ett eller flere barn så er det ikke bare en stor opplevelse for den enkelte, men også en lettelse for hele familiens økonomiske situasjon.

Var helt uten nettverk
«Ida» som NRK fortalte om i sin reportasje, hadde ikke noe nettverk i Øvre Eiker og etter samlivsbruddet ble hun alene om å fostre opp to unger. Hun fikk praktisk hjelp til å komme seg på skolen igjen, som igjen betyr et skritt på veien med tanke på jobb og en bedre økonomi.

«Ida» uttalte også til NRK at det å komme innenfor barnevernet, var med en følelse av avmakt – som å være på tiltalebenken. Men det gikk fort over til en følelse av at hun faktisk fikk noen allierte som kunne løse problemene sammen med henne.

Prosjektet Familiepartner drives formelt av SOS Barnebyer og ønsker å rulle dette ut over hele landet. For kort tid siden var Barne- og Familieminister, Kjersti Toppe, på besøk i Øvre Eiker hvor ordfører Adrian Tollefsen uttrykte ønske om å kjøre prosjektet videre – helst med statlige midler. (Foto: Kjetil Kleveland)
Del:
Annonse