24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Store deler av Sør- og Østlandet blir berørt av dette varselet og langs kysten er det meldt om sterk vind.

Nok et gult varsel – nå er det flomfare som gjelder

De fleste av oss har fått nok av farevarsler denne vinteren med ekstra mye snø og vind. Men Meteorologisk Institutt gir seg ikke med varsler. Nå er det fare for flom det gjelder og varselet gjelder til lørdag morgen i første omgang.
Annonse

Det er nemlig ventet økt vannføring i bekker og elver i løpet av natt til fredag og det kommer mye nedbør i tillegg til snøsmeltingen.

For Hokksund melder Yr.no 8,6 mm nedbør i løpet av torsdag og hele 22 mm i løpet av fredagsdøgnet. Det kommer altså i tillegg til snøsmeltingen.

Annonse

Ifølge Varsom.no kan dette været føre til lokale oversvømmelser, isgang og erosjonsskader i bekker og mindre elver, samt overvann i tettbygde områder.

Viktige råd
Varsom.no ber oss sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. kjellere). Rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Beskrivelse
Vannføringen vil øke i bekker og elver i løpet av natt til fredag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser.

Mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele kan forverre situasjonen. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Det er fremdeles stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvilke områder som blir mest berørt.

Del:
Annonse