20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere tar buss i Drammensområdet og tallene er snart tilbake på nivået med før pandemien. (Foto: Brakar)

Brakar-reiser: Snart på samme nivå som før pandemien

Det ble registrert 12.054.652 reiser i Brakars område i 2023. Det er ca. 831.000 flere reiser enn i 2022, noe som utgjør en økning på 7,4 prosent. Til sammenligning med 2019, før pandemien, er det ca. to prosent færre reiser i 2023.
Annonse

– Vi hadde satt som mål å nå 12 millioner reiser i 2023, og er godt fornøyd med at vi har nådd målet og ser en positiv utvikling i alle områder siste år, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Økning i alle områder
Alle områdene i Buskerud øker i antall reiser fra 2022 til 2023. Det er til dels store økninger, noe som er naturlig ettersom de første månedene av 2022 fortsatt var preget av pandemien.

Annonse


Nedre Eiker
Trafikken økte også på alle linjer som betjener Mjøndalen og omegn. Det er stor variasjon på linjene med økning fra én til 23 prosent. Det er linje 55 Hovjordet – Drammen som øker mest. Linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen er nest største linje i fylket, og bikket i fjor for første gang én million reiser. Den er en av de få linjene som fortsatt kjører inn til Bragernes torg.


Nattbussen i Drammen
Antall reiser med nattbussene i Drammen lå i 2023 på samme nivå som i 2022. Nattbussene kjører fra Drammen sentrum med tre avganger natt til lørdag og natt til søndag. Av de fire nattbusslinjene, er det flest passasjerer på 51N Drammen – Mjøndalen. Totalt var det 6.886 reiser på denne linjen i fjor.

Øvre Eiker og midtfylket
I Øvre Eiker og midtfylket er busstilbudet preget av skoletransport og pendlerstrømmer mot Drammen. Linje 100 og 101 fra Hønefoss og Vikersund, som er viktige for arbeidsreiser mot Drammen, har en økning på henholdsvis 17 og 19 prosent fra 2022.

Det er også en økning på ca. 17 prosent på linje 103 Skotselv-Åmot og linje 104 Vikersund-Åmot.


Linje 101 er størst
Linje 101 er den største linjen i dette området, med rundt en halv million reiser i året. Kollektivtilbudet er for øvrig i stor grad preget av skoletransport, og antall elever påvirker reisetall i stor grad.

Høsten 2023 startet vi opp den nye linjen 125 til Harakollen. Linjen hadde beskjedne 3.243 reiser i 2023. Linjen er primært tilrettelagt for skolereise, og ikke mot for eksempel overgang til tog i Hokksund.

Totalt sett hadde området en økning på 10,4 prosent fra 2022, og er nesten tilbake på 2019-nivå med omtrent 99 prosent av trafikken i 2019.

Del:
Annonse