18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fiskum Kulturminnelag fikk en sjekk på hele 350.000 fra Sparebanken Øst til sommerens 15-års jubileum for middelalderdagene. (Alle foto: Privat)

Skal feire middelalderdager etter stor pengegave

Etter noen år med begrenset aktivitet på grunn av pandemien, er Fiskum Kulturminnelag klare for å arrangere Olsokleir og middelalderdager ved Fiskum gamle kirke i full skala sommeren 2024. En sjekk på 350.000 kroner hjelper også.
Annonse

Styret, ved leder Anita Hardangen, nestleder Reidar Lindberg, kasserer Reidun Bollerud, sekretær Bent Ek og styremedlemmer Bernt-Egil Tafjord, Cristina Hardangen og Pernille Toresdatter startet planleggingen allerede høsten 2023.

I oppkjøringen til sommerens festival og for å skape interesse har kulturminnelaget satt i gang kurs hvor både medlemmer og andre interesserte både fra bygda og utenbygds fra kan få sy seg middelalderdrakter til en svært rimelig penge.

Annonse

Første av tre kursdager ble avholdt på Fiskum grendehus søndag 18. februar hvor ni engasjerte deltakere i tillegg til medlemmer fra kulturminnelaget ved Anita Hardangen og Pernille Toresdatter. I tillegg kom kursholdere fra Eiker Husflidslag, Dordi Edvardsen og Charlotte G. Knutsen. Målet var å ta fatt på sying av underkjole/serk.

Elin Lindberg Aasen, Gro Karlsson og Snefrid Hansen dypt konsentrert i håndsøm.

Det ligger mye jobb bak en middelalderdrakt, og det ble tatt mål, valgt farger, klippet stoff, diskutert snitt og lært tidsriktige sting og sømteknikker. Det ble utvekslet mye erfaring og hentet kunnskap fra fagbøker om middelalderklær.

De kommende søndagene med kurs vil deltakerne fortsette på den påbegynte underkjolen, men de vil også måtte bruke tid hjemme på «lekser», for det tar tid med håndsøm. Det er planer om en ny kursrekke etter påske for å sy overkjole.

Ella Sofie Næss jobber tålmodig med tusenvis av håndsydde sting på sin drakt.

Kursets første dag ble besøkt av representanter for Sparebanken Øst som har innvilget Fiskum Kulturminnelag hele 350.000 kroner til middelalderaktivitetene i sommer. Anita Hals Smørgrav og Kjetil Strømme overrakte den store sjekken og lot seg imponere over engasjement og håndverk.

De ble også tatt mål av til middelalderdrakter i Sparebanken Øst-farger som de skal bruke når de er med på sommerens festligheter.

Detalj av håndsøm og faglitteratur benyttet i arbeidet.

Som en del av oppkjøringen til sommeren planlegges det også kurs i middelaldermatlaging til våren. Årets Olsokleir vil foregå 22. – 25. juli og middelalderdagene 26.-28. juli ved Fiskum gamle kirke. Detaljert program vil komme etter hvert, men det anbefales allerede nå å holde av uke 30 for alle som vil få en smak av middelalderen gjennom leker, kurs, foredrag, konsert, spel, gjestebud og samvær i naturskjønne omgivelser på Fiskum.

Følg gjerne Fiskum Kulturminnelag på Facebook for å få oppdateringer om hva som foregår, her vil programmet og tilhørende arrangementer bli lagt ut fortløpende. Der finner du også link til nettsiden med utfyllende informasjon om både årets arrangementer og bilder fra tidligere år.

Det er i år 15 år siden første gang det ble arrangert middelalderdager og 750 år siden Magnus Lagabøters landslov ble innført, så Kulturminnelaget vil feire begge disse hendelsene i år.

Janikke Holm Berg og Ingunn Elvekrok koser seg på kurs.
Leder av Fiskum Kulturminnelag, Anita Hardangen, i gang med drakt til ordfører Adrian Tollefsen som skal stille som en viktig historisk skikkelse ved åpningen av middelalderdagene i sommer.
En av kursholderne, Charlotte G. Knutsen, tegnet skisser og forklarte snitt og teknikker.
Del:
Annonse