20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Elektriske og elektroniske produkter skal ha CE-merke. Produkter som ikke har slikt merke, er ulovlige å selge. (Foto: Miljødirektoratet)

Miljødirektoratet : Fortsatt for mye bly i elektronikk

I fire av 10 EE-produkter som Miljødirektoratet sjekket, ble det funnet for høyt innhold av bly. Produktene var dermed ulovlige å selge i Norge.
Annonse

Miljødirektoratet kontrollerte 20 elektriske- og elektroniske produkter, hvor blyinnhold ble funnet i loddepunkter med høyere nivåer enn tillatt grenseverdi. Det var også to produkter som manglet den lovpålagte CE-merkingen.

Miljødirektoratet kjøpte blant annet inn elektroniske leker, sparkesykler, trådløse ladere, fidgetspinnere og kroppspleieprodukter slik som vippekrøllere. Varene ble kjøpt inn fra store butikk-kjeder, fysiske butikker og mindre nettbutikker i Norge og en nettbutikk i Danmark. Ulovlige produkter med for høyt innhold av bly har blitt trukket fra markedet. De fleste produktene var produsert i Kina.

Annonse

Bly er et helse- og miljøproblem
Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøskader. Hos mennesker kan bly for eksempel føre til skader på hjerne- og nervesystemet.

Bly som havner i naturen, kan ende opp i fisk og dyr, som igjen kan havne på matfatet til oss og føre til at mennesker blir blyforgiftet.

Faren for utslipp av bly vil oftest være størst når produktene blir produsert og når de ender som avfall. For å redusere forurensningen, er det viktig å redusere den ulovlige importen og omsetningen av EE-produkter med innhold av bly. Levering av EE-produkter til avfallsbehandling er også avgjørende for å begrense utslipp av bly i naturen.

Det europeiske regelverket har siden 2013 forbudt bruk av bly i EE- produkter i en konsentrasjon høyere enn 0,1 vektprosent per komponent. Bly blir ofte brukt i loddepunkter til kretskortene i slike produkter.

Importørene gjør ikke jobben sin
Importørene må sjekke om EE-produktene de selger er i samsvar med det europeiske regelverket, som også gjelder i Norge, gjennom bestemmelser i produktforskriften.

– Resultatene fra aksjonen tyder på at importørene ikke gjør jobben sin, og ikke etterspør dokumentasjon som viser innhold av bly i EE-produkter. Vi håper resultatene blir en vekker for bransjen, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Strengere oppfølging fremover
Miljødirektoratet har etter at aksjonen ble avsluttet, fått mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr til virksomheter som omsetter produkter i strid med regelverket. Miljødirektoratet vil bruke dette virkemiddelet hvis vi avdekker for høyt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter vi kontroller fremover.

Råd til forbrukere
Miljødirektoratet har to tydelige råd til forbrukere:

1. Sjekk CE-merket. Ikke kjøp EE-produkter som ikke er CE-merket, da de er ulovlige.

2. Lever inn kasserte EE-produkter. Dette kan leveres til butikker som selger samme type produkter, eller til et kommunalt avfallsmottak. Det er gratis å levere de inn.

Europeisk samarbeid
Miljødirektoratet delte informasjon fra denne kontrollen med sine kollegaer i det europeiske tilsynsforumet for kontroll av EE-produkter. Her deltar også Europakommisjonen. Det er et vedvarende problem at EE-produkter inneholder ulovlige mengder bly.

EU-landene ble enige om å gjennomføre et europeisk tilsynsprosjekt i 2024. Resultater av dette prosjektet blir også brukt av Europakommisjonen i sin løpende dialog med Kina om produktsikkerhet.

Del:
Annonse