18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Laila Gustavsen og Brynjar Henriksen på taket av den nye skolen for å se de nye takstolene til idrettshallen bli løftet på plass.

Nå begynner det å ligne på en ny barneskole

(Oppdatert kl. 20.00) Fredag 1. september i fjor undertegnet det kommunale eiendomsselskapet (ØEKE) kontrakten med Skanska. Byggingen er for lengst i gang og nå begynner det å ligne på en skole med idrettshall. Torsdag ble de 7,8 tonn tunge takstolene til idrettshallen løftet på plass.
Annonse

28 meter lang og med en vekt på 7,8 tonn hver, ble takstolene til den nye idrettshallen i forbindelse med skolen på Loesmoen, løftet på plass. I løpet av få timer var det meste av arbeidet gjort og nå kan også denne delen av byggeprosjektet komme under tak.

Den strenge vinteren vi har hatt med mye snø har vært en utfordring for byggingen av ny barneskole. Brynjar Henriksen i ØEKE opplyser at produktiviteten gikk ned med 30 prosent i perioden hvor det var mest snø og kulde. Men nå er byggingen i rute og skolen skal etter alle solemerker stå klar til skolestart neste år.

Annonse

Store dimensjoner
Hele skolen skal bygges i massivtre. Det betyr enorme mengder med limtre og det meste er produsert av Splitkon på Åmot i Modum. Bare treverket er kostnadsberegnet til ca. 45 mill. kroner pluss mva.

Her løftes nok en takstol på plass med stor presisjon, til tross for sine 28 meter og med en vekt på 7,8 tonn.

– Det er imponerende å se hvor presist dette treverket er – både i vegger og takstoler. Dette til tross for store dimensjoner og lange spenn, sier Brynjar.

Han viser Eikernytt.no rundt på byggeplassen sammen med daglig leder i det kommunale eiendomsselskapet, Laila Gustavsen. At alt er i rute og at kostnadene er under kontroll, gjør at de to smiler langt bredere enn byggherrer flest i denne fasen av bygget.

For det er langt fra ferdig. Hvis været tillater det, skal siste støp på det søndre bygget utføres denne helgen og da er det kun grunnarbeidene for den nye svømmehallen som står igjen. Her er armering og forskalling i full gang og arbeidet går etter planen.

Mellom skolebygget og den nye svømmehallen kommer idrettshallen. Torsdag ble takstolene heist på plass.

Stort apparat og mye folk
Det å bygge en skole krever ikke bare mange håndverkere av alle salg, men også en byggeledelse som følger opp alle enkeltprosjektene. Øvre Eier kommunale eiendom har fire ansatte i en byggherrefunksjonen. I tillegg kommer Skanskas 10 funksjonærer på anlegget.

Nå er det ca. 50 som jobber med å bygge skolen – de aller fleste fra lokale håndverksfirmaer, for her skal det meste være «kortreist». Når skolen står ferdig vil ca. 500 personer ha vært innom byggeplassen og på det meste vil 75 til 100 personer jobbe der samtidig.

Det begynner å ligne på en skole nå. Her er veggene ferdig med utvendig panel i rød farge.

HMS – altså helse, miljø og sikkerhet – er også et stort tema. Da Eikernytt.no var på bygget fant vi det som så ut til å være blodsprut oppe i tredje etasje. Men det skulle vise seg å være beis fra de som satte opp den røde panelen på veggen og hvor endeveden måtte beises på stedet.

Sikkerhet betyr også streng kontroll med hvem som har adgang til byggeplassen til enhver tid og her slipper ingen inn uten adgangskort – enten du er såkalt arbeider eller funksjonær.

De to siste byggene som skal gjøres ferdig ligger mot fotballbanen. Det er planer om å støpe dekket til bygget på venstre side i løpet av helga om ikke været ødelegger det. Lørdagens snøvær var ikke av det beste.

Skal være et pluss-bygg
Med solceller på taket og bergvarme, skal den nye skolen bli selvforsynt med strøm og varme. Overskuddsvarmen skal gå til å varme opp vannet i det nye svømmebassenget som kommer.

Det eneste som ikke er pluss her, er prislappen på den nye skolen. 556 mill. kroner pluss mva. vil skolen koste, men da er omlegging av Lyngveien tatt med. Andre såkalte rekkefølgetiltak på vei og tilkomst kommer i tillegg, men det går over et annet budsjett i kommunen.

Den såkalte målsummen på skolebygget, og som er avtalt med Skanska, er på 477 mill. kroner. Det gir en kvadratmeterpris på ca. 43.000 kroner. Hele prosjektet har et bruttoareal på 11.500 kvadratmeter.

Vi ser det ikke, men det er langt ned til gulvet og liften er ikke av det stødigste slaget. Og her er det millimeterpresisjon som gjelder.

Samspillskontrakt
Kommunens eiendomsselskap og Skanska ble tidlig enige om å lage en såkalt samspillskontrakt. I praksis betyr det at byggherre og entreprenører setter seg rundt samme bord sammen med skolens ledelse for å finne de beste løsningene.

– Vi greide å kutte 500 kvm. bygg i forhold til de opprinnelige planene gjennom denne samspillsprosessen. Det ga en innsparing på 27 mill. kroner, sier daglig leder i ØEKE, Laila Gustavsen.

Og nettopp denne samspillsmodellen har vakt interesse hos andre offentlige byggherrer som har kommet til Hokksund for å lære mer om hvordan det er jobbet her. Det mener Gustavsen viser at de gjør noe riktig.

Det bygges over hele linja på den nye barneskolen på Loesmoen.

Skolen vil etter planen stå ferdig til skolestart i 2025. Mange var skeptiske til å bygge en så stor skole på en tomt som er relativt begrenset og hvor parkering og trafikkavvikling vil være et tema framover, spesielt i forbindelse med større arrangementer i de to idrettshallene som ligger vegg i vegg.

Hele skolen bygges i massiv-tre.
Daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom er fornøyd med utviklingen på byggeplassen selv om det var noen problemer i løpet av vinteren.
Slik blir den nye skolen når alt står ferdig.
Dette bildet er tatt forrige uke og vi ser at det er skjedd mye på kort tid. (Foto: Arne Eide)
Når alle moduler kommer ferdig går monteringen av vegger og tak raskt. Mye har skjedd på et par uker. (Foto: Arne Eide)
Del:
Annonse