18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kattene kan smittes med salmonella ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler. (Illustrasjon)

Mange salmonellapåvisninger hos katt – hold den ute av fjøset

Mattilsynet har de siste ukene fått mange meldinger om katter som er smittet av salmonella, nærmere bestemt Salmonella Typhimurium. Det er sannsynlig at smitten kommer fra ville fugler. For at smitten ikke skal spres til dyrebesetninger, anbefaler de å holde katter unna fjøset.
Annonse

– Det er ganske vanlig at det er salmonella hos ville fugler, og det er ofte en smittetopp fra februar og ut april. Tilsvarende får vi også en smittetopp hos katter, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Kattene kan smittes ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler, gjerne når de fanger småfugler. Salmonella kan også gi sykdom hos mennesker.

Annonse

Viktig med tiltak for å minske smitterisikoen
Mattilsynet oppfordrer nå bønder til å ta ekstra forholdsregler og passe på at katter, ville fugler og hunder ikke har tilgang til fjøset og fôrlageret. Gårdskatten og -hunden kan være smittebærere, og det er derfor viktig å sikre at disse ikke får ha direkte og indirekte kontakt med matproduserende dyr på gården. Det samme gjelder småfuglene.

– Noen dyrerom er enklere å sikre enn andre. Det er viktig å sette inn tiltak som er tilpasset det enkelte dyrerom og fôrlager. Der det ikke er mulig å holde småfugler ute fra disse rommene, kan det være aktuelt å dekke til fôret. Det viktigste er å unngå at avføring fra fugler, katter og hunder kommer i kontakt med fôret til produksjonsdyra, sier Jahr.

– Slike smitteforebyggende tiltak skal beskrives i smittevernplanen, som alle næringsretta dyrehold må ha. Den skal oppdateres minst én gang i året, sier Jahr.

Om Salmonella:
• Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Sykdommen går vanligvis over av seg selv (FHI Smittevernveilederen – Salmonellose).

• Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella er en zoonose, det betyr at sykdommen kan smitte mellom dyr og mennesker. Salmonellabakteriene skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen.

• Forekomsten av Salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

Les mer om salmonellainfeksjoner (mattilsynet.no).

Les mer om forebygging av smitte fra småfugl (FHI.no).

Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse i Mattilsynet, ber bønder holde katter og hunder unna fjøset på grunn av smittefaren for salmonella.
Del:
Annonse