23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Buskerud fylkeskommune har fått inn totalt 11.303 søknader til de videregående skolene for neste skoleår. ((Foto: Buskerud FK)

Stabile søkertall til videregående til skole i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har fått inn totalt 11.303 søknader til de videregående skolene for neste skoleår. Tallene er nokså stabile fra i fjor, når vi tar høyde for endrede fylkesgrenser.
Annonse

Av 11.303 søkere har 9.874 såkalt ungdomsrett. Dette gjelder ungdom i alderen 19 – 24 år.

Tallet inkluderer søkere fra Jevnaker og Lunner. Buskerud har en samarbeidsavtale med Akershus om å ta inn elever fra disse kommunene.

Annonse

Nye fylkesgrenser gir endrede forutsetninger
Søkertallet til skolene i nye Buskerud har gått ned med omtrent 800 søkere siden forrige skoleår. Dette er i tråd med forventningene, og forklares i hovedsak med oppdelingen av Viken fylkeskommune.

Nytt av året er også fritt skolevalg som inntaksordning. Dette gjør at ungdom kan søke på skoleplass i hele fylket.

Flere søker seg til yrkesfag i Buskerud
Langt flere søker seg til yrkesfag i Buskerud fylkeskommune enn i Viken:

56 prosent søker yrkesfag
44 prosent søker studieforberedende

I hele Viken i fjor var forholdet nøyaktig motsatt: 56 prosent søkte studieforberedende, og 44 prosent søkte yrkesfag.

Studieforberedende program
Halvparten av de som søker studieforberedende program velger ren studiespesialisering.

De øvrige 50 prosentene ønsker seg til andre studieforberedende tilbud. Av disse har Vg1 Idrett og Vg1 medier- og kommunikasjon flest søkere.

Disse yrkesfagene topper listen
På yrkesfag har disse områdene flest søkere:
– Salg, service og reiseliv
– Helse og oppvekst
– Elektro og datateknologi

Dette samsvarer med tilsvarende tall til Buskeruds skoler i fjor.

Opplæringstilbudet vil justeres frem til inntak
Opplæringstilbudet for 2024-25 ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud fylkeskommune i desember 2023. Skoletilbudet skal nå tilpasses slik at plassene blir fylt opp, og flest mulig søkere får sitt første ønske oppfylt.

Søkerne kan endre søknaden sin en gang innen 1. mai. Noen benytter seg av denne muligheten, og det skaper noen endringer i fordelingen av antall søkere. Søkertallene vil derfor endre seg noe frem mot førsteinntaket rundt 5. juli.

Det er helsefag som har flest søkere til læreplass i år. (Foto: Trine Sirnes)

Søkernes rettigheter
Alle som har rett til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune skal få en plass.

Søkere til Vg1 med ungdomsrett har rett til å komme inn på ett av tre søkte utdanningsprogram. På Vg2 og Vg3 har søkere med ungdomsrett rett til å komme inn på et programområde som bygger videre på det søkeren har gått på før.

Ordinære søkere til Vg1 konkurrerer på grunnlag av karakterer fra grunnskolen. Inntil fem prosent av plassene reserveres for å unngå at søkere får for lang reisevei.

1300 ungdommer søker læreplass i Buskerud
Buskerud fylkeskommune har mottatt 1.346 søknader om formidling til læreplass i bedrift fra høsten 2024.

Det er søkere i over 100 ulike lærefag. Søkertallene er omtrent de samme som tidligere år.

Lærefagene med flest søkere er helsearbeiderfaget (175), elektrikerfaget (132) og tømrerfaget (102). Lærefagene med størst nedgang er frisørfaget og kokkfaget.

Trenger flere lærebedrifter
Av de 1.300 søkerne, har 100 allerede gjort avtale med en bedrift om å starte opp etter fullført skolegang. Men det er behov for enda flere lærebedrifter.

Fagopplæringen i Buskerud fylkeskommune formidler læreplasser, og vil gjerne komme i kontakt med enda flere bedrifter og virksomheter som kan tenke seg å ansette en lærling.

Formidling til læreplass er en prosess som pågår fra mars frem til høsten, helt til alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud.

Det er bedriftene som velger hvem de skal ansette som lærling. Oversikt over aktuelle søkere er tilgjengelige på vigobedrift fra 11. mars.

Full oversikt over antall søkere per lærefag, fordelt fylkesvis finner du på lærlingetorget for bedrifter. 

Fagopplæringen i Buskerud har:
– 56 Opplæringskontor med til sammen 950 medlemsbedrifter
– 300 Selvstendig godkjente lærebedrifter
– 2.500 løpende lærekontrakter

Det er Buskerud Fylkeskommune som melder dette på sine nettsider.

God søkning til yrkesopplæring. (Foto: Trine Sirnes)
Del:
Annonse