23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nedgang i antall separasjoner og skilsmisser i 2023. (Foto: Pixabay)

Nedgang i antall separasjoner og skilsmisser

Statsforvalteren i Oslo og Viken er den instansen som gir tillatelser til om vi skal gå fra partneren vår – enten i form av separasjoner eller skilsmisser. Tallene har de siste årene vært stabile, men i 2023 gikk de ned.
Annonse

3.716 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2023. Antall skilsmisser var 3.250. Statsforvalteren registrerer en nedgang i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens antall skilsmisser er på samme nivå.

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd.

Annonse

Flere søker digitalt
Statsforvalteren mottar stadig flere digitale søknader. 90 prosent av separasjonssøknadene og 85 prosent av skilsmissesøknader var elektroniske i 2023.

Statistikk over separasjoner og skilsmisser i Oslo og Viken:

ÅrSeparasjonsbevillingerSkilsmissebevillinger
20233 7163 250
20223 7753 259
20213 4703 275
20203 8523 695
Del:
Annonse