29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker hadde i dag besøk av 18 ordførere fra Slovakia og Ukraina. (Fotos: ØEK)

18 ordførere fra Slovakia og Ukraina på møte i Øvre Eiker

I dag hadde Øvre Eiker besøk fra ordførere fra Slovakia og Ukraina som del av et større samarbeid arrangert av Kommunenes sentralforbund.
Annonse

I Øvre Eiker var ordfører Adrian Tollefsen vertskap på vegne av innbyggerne – og ønsket velkommen.

Ukraina-hjelpen
Norske myndigheter har vedtatt en hjelpepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner over en femårsperiode.

Annonse

Som innspill til dette arbeidet har KS levert forslag til norske myndigheter som handler om at norske kommuner bør kunne søke tilskudd til å samarbeide med ukrainske kommuner.

I Øvre Eiker er viljen til samarbeid stor, ikke bare med Ukrainske kommuner, men kommuner i hele Europa.

– For meg er det viktigere enn noen gang å vise solidaritet og støtte til våre ukrainske venner, og også til øvrige europeiske land, sier ordfører Adrian Tollefsen.

– Øvre Eiker har mye å lære og mye og lære bort både på hvordan vi driver tjenester, men også på innbyggermedvirkning, og hvordan vi driver lokaldemokratiet vårt, legger han til.

Både for Øvre Eiker og for disse ordførerne er det givende og viktig å bygge det felleseuropeiske lokaldemokratiet, og vise solidaritet med et Øst-Europa som står i mange krevende utfordringer.

Tina Nordgarden, rådgiver i oppvekstseksjonen holder foredrag om skolesystemet i Øvre Eiker.

Samarbeid over grensene
Øvre Eiker har i samarbeid med den ukrainske kommunen Balta søkt tilskudd fra Bufdir og Erasmus og har fått tilskudd til blant annet utveksling.

– For Øvre Eiker handler det om gjensidig nytte og utvikling av tjenester, og det handler om å bidra og samarbeide på de vis vi kan, sier Tollefsen.

Budsjetter
Ordføreren kan også fortelle at samarbeidene er finansiert av prosjektbaserte tilskudd, og han understreker hvor viktig det er at staten åpner Nansen-programmet også for kommunesamarbeid.

– Kommunene i Norge står foran store velferdsmessige oppgaver i årene som kommer, og er helt avhengig av at slike samarbeid finansieres av prosjekttilskudd og staten, for våre kommunale budsjetter må gå til tjenesteproduksjon, sier han.

Derfor håper ordføreren at denne beskjeden når utenriksministeren, slik at dette samarbeidet kan utvides både for Øvre Eiker og øvrige kommuner.

Veldig flinke folk
En synlig stolt ordfører kunne mot slutten av møtet takke de ansatte i kommunen som hadde satt av tid i en hektisk hverdag, for å fortelle om Øvre Eiker.

Ansatte fra både Nav og Oppvekst ga gjestene et innblikk i hvordan Øvre Eiker drives, og hvordan kommunen jobber med integrering og skolegang. 

Ordføreren takket også KS International for medvirkning, tilrettelegging og bistand.

KS anbefaler at Nansen-programmet innrettes på en måte som bidrar til at lokaldemokrati og lokalt selvstyre i ukrainske kommuner blir styrket, og at kommune-til-kommunesamarbeid finansieres av staten.

Avdelingsleder i Nav, Cecilie Reinholdtsen Olsen og programrådgiver Oleksii Vasyliev forteller om Øvre Eiker sitt integreringsarbeid.

Del:
Annonse