29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra overrekkelsen av gavesjekken i rådhuset i dag. Se nederst i saken for alle navnene.

Storstilt pengegave sikrer ungdom jobb i Generasjon M

Tidligere kommunedirektør, Trude Andresen, tok initiativet og ga jobben til innovasjonsrådgiver Hilde Birkeland. I dag kunne Øvre Eiker presentere samarbeidet med Generasjon M takket være iherdig innsats og en storstilt gave fra Sparebank 1-stiftelsen.
Annonse

Pengesekken flommer ikke akkurat over i Øvre Eiker kommune for tiden. Derfor er det viktig å løse oppgaver på en ny og smartere (les billigere) måte. Å søke samarbeid med andre og gjennom det utløse midler fra ulike stiftelser og institusjoner, er én løsning.

Det var det tidligere kommunedirektør, Trude Andresen også tenkte for to år siden da hun ga jobben til Hilde Birkeland. Innovasjonsrådgiveren er ifølge ordføreren «gull verdt» og har hjulpet kommunen med å se nye løsninger på mange områder.

Annonse

Generasjon M
I 10 år har det ideelle selskapet Generasjon M skapt jobber for unge mennesker innen helse- og omsorgssektoren. Det dreier seg om ulike oppgaver som besøkstjeneste på sykehjem eller hos hjemmeboende eldre, det kan være hjelp til matservering på institusjoner, eller rett og slett ulike aktiviteter for og sammen med de eldre.

Fra juni blir også Øvre Eiker en del av denne satsingen, som først og fremst skal skape bedre trivsel for de eldre, men også gi viktig arbeidserfaring for ungdommene. Og håpet er at flere unge vil få øynene opp for mulighetene som finnes til en karriere innen helse- og omsorg.

Gir 20 ungdommer arbeid innen helsesektoren
Dagens donasjon fra Sparebank 1-stiftelen var på hele 2.088.300 kroner. Det skal dekke det meste av utgiftene til prosjektet de neste tre årene.

20 ungdommer i alderen 14 til 20 år vil få tilbud om jobb etter en søknadsprosess og det begynner å haste. For søknadsfristen går ut 14. april.

I første omgang vil ungdommene jobbe lørdager mellom 10 og 14 fordelt på to grupper. Det betyr at annenhver helg går med til denne jobben, som betales etter gjeldende tariffer i kommunen.

Denne jobben innebærer også opplæring i etikk, taushetserklæring og ikke minst i arbeidslivets spilleregler. Hilde Birkeland mener derfor at dette er en god «skole» for ungdommene å ta med tanke på det videre utdanningsløp og senere arbeidsliv.

Fornøyd ordfører
Ordfører Adrian Tollefsen takket Sparebankstiftelsen for tildelingen på vegne av kommunen. Han mente bidraget på vel to millioner kroner var helt avgjørende for å kunne starte opp dette prosjektet.

– Denne effektkontrakten vi snakker om her representerer en ny og spennende tilnærming til utvikling og finansiering av velferdstjenester, sa han.

Kontrakten han snakker om er en forpliktelse over tre år der kommunen må bidra med sin andel i tillegg til bankens bidrag. Den skal også måle resultatene og håpet er å kunne fortsette satsingen mot ungdommen utover treårs-perioden.

Søker alle slags ungdommer
Ifølge Anne Stine Hole i Generasjon M-stiftelsen, kan alle ungdommer mellom 14 og 20 år søke på jobbene som nå er ledige. Men det er allerede kommet inn mange søknader og her finnes det allerede gode kandidater.

Ny satsing fra banken
Gisle Dahn i sparebankstiftelsen var sammen med lokalbanksjef Kristin Hansen med på overrekkelsen i dag.

– Vi gir normalt penger til lag og foreninger, men dette er første gang vi blir med på et slikt prosjekt, sa han.

Store forhåpninger
Helse- og omsorgssjef, Kari Hesselberg, er spent på hvordan dette vil fungere i praksis og håper både de eldre og ungdommene får stort utbytte av prosjektet. Et prosjekt hun håper vil vare utover de tre årene som de har forpliktet seg til nå.

Tekst til bildet:
Fra venstre: Lokalbanksjef i Sparebank 1, Kristin Hansen, Gisle Dahn fra sparebankstiftelsen, ordfører Adrian Tollefsen, kommunedirektør Susanne Vist og Anne Stine Hole i Generasjon M-stiftelsen.

Del:
Annonse