29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NEI, NEI OG ATTER NEI: Det var ikke mye å rope hurra for Buskerudby-ordførerne i møte hos samferdselsdepartementet mandag. (Foto: Buskerudbyen)

Minister-nei til å redde busslinjer med billettmidler

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (AP) mener Buskerdbyen skal ha lavere billettpriser fremfor å opprettholde de mange rutetilbudene som nå må kuttes av fylkeskommunen. Og han krever bompenger i Drammen.
Annonse

Det ble klart i møtet mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og samferdselsdepartementet hvor Buskerudby-ordførerne møtte statsråden mandag, melder DRM24.no.

Fra lokalt hold var det klart at Buskerudbyen, Drammen og fylkeskommunen ønsket å bruke belønningsmidlene de får tildelt fra staten på å opprettholde en del av rutetilbudet som nå er vedtatt nedlagt, fremfor å senke billettprisene.

Annonse

Noe overraskende vendte statsråden tommelen ned for dette forslaget – selv om det overordnede målet som kjent er å hindre vekst i biltrafikken og få flest mulig over på kollektivtransport.

I nåværende avtale, som varer til og med 2025, var ministeren klar på at det ikke er rom for å endre på bruken av midlene.

Krever bompenger
Det var fra enkelte politiske hold i Drammen mer enn antydet at Nygård hadde åpnet for forhandlinger om byvekstavtale uten bompenger etter fremleggelsen av Nasjonal Transportplan. Den tolkningen fikk seg også et kraftig skudd for baugen mandag.

Nygård slo det fast en gang for alle at Buskerudbyen må utrede et alternativ med bompenger for å forhandle om byvekstavtale, stikk i strid med hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt til grunn den forrige fireårsperioden.

– Jeg merker meg statsrådens svar. Forrige formelle dialog mellom Buskerudbyen og departementet var i 2022. Det var på høy tid å ta opp tråden igjen, og det er greit å få noen tydelige avklaringer og ikke bare måtte forholde seg til ulike tolkninger fra andre parter, uttaler drammensordfører Kjell Arne Hermansen.

Per i dag kan det bli aktuelt med forhandlinger om byvekstavtale først i 2030 – hvis kravene blir innfridd.

Skuffet
Når det gjelder ny E134 mellom Spikkestad og E18 i Lier, samt ny Holmenbru, er signalene det samme som sist – at dette er skjøvet ut i neste seksårsperiode av NTP, det vil si at det i praksis er i det blå når dette blir konkretisert.

– Forslaget til ny Nasjonal transportplan inneholder dessverre ikke den fremdriften som er nødvendig. Dette er svært krevende både for lokalbefolkningen i Lier og Asker og for hele regionen. Det er rett og slett vanskelig å akseptere at det planlegges med en gjenværende flaskehals på E134 i lang tid fremover. Vi skal stå på videre mot Stortinget som nå skal behandle saken, sier Lier-ordfører Kjetil Kivle.

Oppsummert var det ingen lystbetont ordførergjeng som satte seg på toget tilbake til Drammen.

– Vi har jobbet i felleskap lokalt for å få til en løsning for å redde deler av busskuttene som fylkeskommunen har vedtatt, og er skuffet over at vi ikke kom i mål med det i dag. Nå vil vi gå i videre dialog med fylkeskommunen rundt kuttet i busstilbudet, sier Kjell Arne Hermansen, leder av politisk styringsgruppe i Buskerudbyen og ordfører i Drammen.

– Fra fylkets side hadde vi selvsagt også håpet på et annet utfall, men vi forholder oss til det klare svaret vi fikk, sier Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud.

Del:
Annonse