22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sverre Bjertnæs, Lakseskatten (2023-24). Fra utstillingen Hjem. (Foto: Øystein Thorvaldsen)

Ønsker velkommen til sesongåpning på Vestfossen Kunstlaboratorium

Lørdag 4. mai kl. 13.30 er det sesongåpning på Vestfossen Kunstlaboratorium. Det er direktør for Nasjonalmuseet, Ingrid Røynesdal som står for den offisielle åpningen.
Annonse

Ellers blir det taler ved daglig leder Lars-Andreas Kristiansen, ordfører i Øvre Eiker Adrian W. K. Tollefsen, fylkesordfører i Buskerud Tore Opdal og kunstner Sverre Bjertnæs.

Enakteren «Gi meg hånden» spilles kl. 15.00 og varer i 15 minutter. Stykket er skrevet av dramatiker Arne Lygre til utstillingen Hjem og fremføres av skuespillerne Marian Saastad Ottesen og Nils Jørgen Kaalstad og regien er ved Johannes Holmen Dahl.

Annonse

Program 4. mai til 22. september 2024

I HOVEDBYGNINGEN: SVERRE BJERTNÆS – HJEM, hengt opp av Fredrik Værslev

I UTSTILLINGSHALLEN: AASE GULBRANDSEN – Samtaler med minnet

I GALLERI STAR: JOHAN FREDRIK ECKERSBERG – Fra Hallingdal til Madeira

I PROSJEKTROMMET: FABRIKKEN – en fortelling i tre akter

MESANINEN: VKL-SAMLINGEN

Hovedbygningen

SVERRE BJERTNÆS – Hjem, hengt opp av Fredrik Værslev.

Hjem. Annika, Trine og Oda får livene snudd på hodet når den lokale countrykongen avslører at han er far til alle tre.

Hjem er en omfattende presentasjon av Sverre Bjertnæs sitt kunstnerskap, bestående av rundt 40 nye og gamle malerier og skulpturer, i ulike størrelser og i varierende kvalitet, alle hengt opp eller stilt opp av Fredrik Værslev våren 2024.

Utstillingene i Hovedbygningen har gjennom årene vekslet mellom å være kuraterte tematiske gruppeutstillinger, samlingsutstillinger og geografisk orienterte utstillinger. I år er det første gang vi viser en solopresentasjon som hovedutstilling, og første kunstner som fyller Hovedbygningens fire etasjer er Sverre Bjertnæs. Bjertnæs er en norsk maler og skulptør som innehar en sentral posisjon på feltet. Det er med stor glede vi ønsker dere velkommen til Hjem.

2

Utstillingen er hengt opp av Fredrik Værslev. Værslev er selv kunstner og har sitt atelier på Arena Vestfossen, i hjertet av Vestfossen. Dette er første gang Bjertnæs og Værslev har noe med hverandre å gjøre.

I anledning utstillingen Hjem vil det publiseres en omfattende katalog av det St. Gallen-baserte forlaget Jungle Books, redigert og utarbeidet av Fredrik Værslev. Katalogen vil bli rikt illustrert og inneholde et substansielt essay av Erlend Hammer.

Utstillingshallen

AASE GULBRANDSEN – Samtaler med minnet

Aase Gulbrandsen (1927–2020) debuterte i Kunstnerforbundet i 1970, og til tross for at hennes eneste utdannelse var undervisning i akttegning på Bjarne Engebrets malerskole, ble hun ganske raskt sett og anerkjent. At et særpreget kunstnerskap var i emning, ble enda tydeligere da hun åpnet sin første separatutstilling med kullarbeider på Oslo Kunstforening i 1974. Utstillingen ble godt mottatt.

Samtaler med minnet viser hovedsakelig arbeider fra begynnelsen av 1960-tallet og frem til slutten av 1970-tallet, et tidsspenn som representerer en viktig og formativ periode i kunstnerskapet. Utstillingen undersøker hvordan kunstneren arbeidet prosessuelt med materialitet, uttrykk og komposisjon. Flere av arbeidene har aldri vært vist tidligere, og utstillingen gir et sjeldent og fascinerende innblikk i et særpreget kunstnerisk univers.

Samtaler med minnet er kuratert av Andrea Elise Moen.

Galleri Star

JOHAN FREDRIK ECKERSBERG – Fra Hallingdal til Madeira.

At Galleri Star har valgt å vie Johan Fredrik Eckersberg (f. 1822 Drammen – d. 1870 Sandvika) en utstilling, er ikke bare grunnet hans bakgrunn fra Drammen og hans motiver fra Hallingdal og Buskerud-området, men også fordi han er en viktig overgangsfigur mellom romantikken og realismen i norsk kunsthistorie.

Han er særlig kjent for sine stemningsfulle motiver hentet fra norske fjorder og høyfjell, men også fra fjernere steder som Madeira og Düsseldorf. Likeså fikk malerskolen han opprettet i Christiania i 1859 og drev frem til sin død i 1870, stor innflytelse på norsk kunstliv.

Prosjektrommet

FABRIKKEN – en fortelling i tre akter.

Noe av det som gjør Vestfossen Kunstlaboratorium til et unikt visningssted for kunst, er den vakre bygningen som huser kunstsenteret. Hvert år danner de gamle industrilokalene et særegent bakteppe for kunsten som vises, og bidrar til å gi publikum en mangfoldig sanselig opplevelse.

Da kunstsenteret åpnet i 2003 var det viktig å ta vare på de mange sporene etter industrien som fant sted her, samtidig som bygningen skulle tilpasses et helt nytt formål. Siden 2020 har vi vist utstillinger i Prosjektrommet dedikert Vestfos Cellulosefabrik og den spennende historien som gjenspeiles i våre røffe lokaler. Denne gangen er fortellingene hentet fra både Vestfoldarkivet og en helt spesiell teaterforestilling.

Utstillingen, som ble produsert i 2023, har kun fått små justeringer i 2024.

Kuratorer: Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet og Nina Bratland, Norsk Teknisk Museum.

Mesaninen

VKL-SAMLINGEN

Vestfossen Kunstlaboratorium har helt fra de første årene hatt en ambisjon om å bygge opp en egen kunstsamling. På mesaninen i Hovedbygningen viser vi i år for første gang deler av denne samlingen som en egen utstilling.

Det produseres mye kunst som, av ulike grunner, går tapt med tiden. En del av denne kunsten lever videre – i form av dokumentasjon, ideer, diskurser eller andre flyktige spor. Men kanskje hadde kunsten fortjent langt flere fruktbare møter med publikum, til og med en rettmessig plass i kunsthistorien i fremtiden?

VKL ønsker å ta del i det viktige ansvaret museene har for å samle og forvalte vår felles kulturarv. VKLs samling består av både avdøde eldre kunstnere, som har vært sentrale i norsk kunsthistorie, og av yngre og nye kunstnerskap. Mediene spenner fra maleri til installasjon, skulptur og foto, for å nevne noen.

Anja Carrs while watching you (2019) er et av verkene fra samlingen vi viser – og som vi tror vil glede både nytt og tidligere publikum. Du vil også få se verk av blant andre Marianne Heske, Audar Kantun, Maria Pasenau og Aurora Sander.

Del:
Annonse