29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Pengedryss til ungdom og idrett i Eiker-bygdene

Flere virksomheter i Eiker-bygdene, får nå penger fra staten til ulike tiltak for barn og unge. Ifølge en pressemelding fra AP og SP i Øvre Eiker, er det mye penger som skal fordeles til lokale tiltak her.
Annonse

I meldingen heter det:
AP/SP-regjeringens hovedmål er å redusere forskjeller mellom folk i Norge, både økonomisk og geografisk. Derfor er det gledelig at det nå kommer 130 millioner for å få ned forskjellene gjennom idretten. Dette vil gå til lag og foreninger i områder med høy andel barn i lavinntektsfamilier. Målet er å øke deltagelsen og redusere kostnadene.

Øvre Eiker får 330.910 kroner til dette viktige arbeidet.

Annonse

Pengene vil bli fordelt via Norges Idrettsforbund til idrettsrådene i kommunene, som vil fordele videre til klubbene i sine områder. Dette skal skje enkelt og ubyråkratisk.

I tillegg til dette kom nylig gladmeldinga om at regjeringa også deler ut 205 millioner til tiltak for inkludering av barn og unge. Som samfunn må vi legge bedre til rette for at alle barn kan delta i aktiviteter på fritida, uavhengig av bakgrunn. Dette skjer blant annet gjennom tilskuddsordninga «Tilskot til å inkludere barn og unge».

– Siden vi overtok regjeringskontorene i 2021, er denne ordninga styrka med 231 millioner. Totalt deles det nå ut 758 millioner til 955 organisasjoner over hele landet. 205 millioner av disse blir nå delt ut, og vil gå til lokale fritidskasser, frivillige og andre ideelle aktører over hele landet, skriver Magnus Weggesrud i en pressemelding.

På lista for hvem som har fått tilskudd, finner vi flere aktører i Eiker-bygdene:

Inn på Tunet på Temte gård får totalt 1.248.000 til to prosjekter i 2024.

Øvre Eiker kommune får 200.000 til Inkluderingsløftet i Øvre Eiker 2024 – 2027

Eiker Innovators & Makers (EIM) får 200.000 til Makerspace for barn og unge i 2024.

Fiskum Kulturminnelag for 100.000 til Fiskum middelalderdager i 2024.

Vestfossen frivillighetssentral har fått tilsagn om 330.000 i 2024, 480.000 i 2025 og 580.000 i 2026 til det de kaller åpen møteplass.

Bildet på toppen
Anna Hov Hilleren – fylkestingsrepresentant (AP) Lasse Haugen – gruppeleder for AP i Øvre Eiker og Magnus Weggesrud – kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker (SP).

Del:
Annonse