29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I samarbeid med Juvente har Skolerom laget et undervisningsopplegg som fremmer refleksjon rundt rus og rusbruk.

Dropp pekefingern – rus blir det uansett

I dag er det store variasjoner i tilnærmingen til rusundervisning i skolen. Det er opp til hver enkelt skoleleder og lærer hva slags undervisning elevene får om rus. For noen elever oppleves ikke undervisningen relevant, eller den kommer for sent. Samtidig viser statistikken en urovekkende økning i bruk av rus og rusmidler hos unge.
Annonse

Glorifisering av rus i sosiale medier, musikk, film og serier normaliserer rusbruk, noe som påvirker de unges holdninger og valg knyttet til rus. Det er nettopp derfor det er viktig å snakke med elevene om rusmidler og rusbruk i skolen.

Skolerom presenterer nå et helt nytt undervisningsopplegg i samarbeid med Juvente. Dette kan forandre landskapet for rusundervisningen i norske skoler. Målet er å gi elevene et godt grunnlag for å ta egne valg.

Annonse

Den klassiske «anti-rus-kampanjen» treffer ikke alle, og derfor har Skolerom nå laget et undervisningsopplegg som bygger på flere innfallsvinkler. Det inneholder varierte tekster og aktiviteter som på ulikt vis vekker refleksjoner og skaper bevisstgjøring hos hver enkelt elev.

Kristin B. Berg fra Skolerom, Camilla Pedelino Ek og Liv Marie Bendheim fra Juvente gir gode grunner for å implementere det nye rusundervisningsopplegget på skolene.

Rus gjennom hele året
– Mange unge kommer til å utforske rusmidler på et tidspunkt. Da er det viktig å ha reflektert over hvilke valgmuligheter de har, slik at de kan ta et veloverveid valg og stå for det. Vi vil støtte elevene i denne utviklingen, slik at de har svaret klart når tilbudet om rusmidler kommer, sier tidligere lektor i videregående skole, Kristin B. Berg.

Hun er i dag ansvarlig redaktør og prosjektleder for rusundervisningsopplegget fra Skolerom.

Å starte tidlig med holdningsarbeid mot rus er avgjørende.

– Vår bekymring er at undervisning om rus blir nedprioritert i en travel skolehverdag, fortsetter Kristin i Skolerom.

Glorifisering av rus i sosiale medier, musikk, film og serier skaper et normalisert bilde av rus som påvirker de unges holdninger og valg knyttet til rus. Det er nettopp derfor det er viktig å snakke mer om rusmidler og rusbruk i skolen.

Hun vet godt hvilke utfordringer lærerne har med tidspress og knapphet på ressurser. Dette undervisningsopplegget om rus kan integreres i ulike fag og i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Elevene blir mer bevisste gjennom ulike vinklinger og fag, og samtidig bygger de gode holdninger mot rus over tid.

– Vi har også utarbeidet en omfattende lærerveiledning som kan trygge lærere når de underviser om rus og rusbruk. Dette håper vi vil senke terskelen for å snakke om dette viktige temaet, avslutter Kristin.

Nytt og spennende undervisningsopplegg skal skape holdninger om rus hos elevene i skolen.

Rus blir det uansett
Organisasjonen Juvente, som er kjent for sin tydelige stemme mot rus, har endret noe på pekefingeren; fra «nei-nei» til «vent-til-senere». Det er en kjensgjerning at jo eldre vi er, jo bedre rustet er vi til å ta gode valg. Taktikken fra Juvente er klar:

– Vi tror at om vi får de unge til å vente med å prøve rus, vil flere velge å droppe å prøve i det hele tatt. Vi er fortsatt opptatt av å ha en tydelig stemme mot rus, men en streng pekefinger, har vi gått bort fra, sier daglig leder i Juvente, Liv Marie Bendheim.

Enkel tilgang til ulovlige rusmidler.

Undervisningsopplegget om rus fra Skolerom, er bygget opp med flere innfallsvinkler. Å lære om hvordan kroppen selv kan produsere «lykkehormoner» og sin egen «naturlige rus», er vel så viktig som å lære hvor rusmidler kommer fra, hva de inneholder og hvordan de virker på kroppen.

– Om vi klarer å få flere elever til å velge andre former for rus – der kroppen selv står for produksjonen, da har vi lykkes. Rus blir det jo uansett, fortsetter en entusiastisk Liv Marie.

Skolerom presenterer et helt nytt undervisningsopplegg i samarbeid med den frivillige organisasjonen, Juvente, som kan bidra til å forandre landskapet for rusundervisningen i norske skoler.
Del:
Annonse