29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Aannestad Oseth åpnet seremonien ved bautaen i Mjøndalen.

8. mai: Fredsmarkering med ekstra stor betydning

- Jeg skammer meg over meningsløse kriger som i Ukraina og Gasa, men gleder meg over at vi kan feire frigjøringsdagen etter fem år med tysk okkupasjon. Det sa Ståle Berdal i sin åpningstale ved bautaen i Mjøndalen i dag.
Annonse

Han var bare seks år da krigen sluttet og minnes en meget vanskelig tid for alle på Eiker. For i Eiker-bygdene var det virkelig krig – ikke bare okkupasjon. Han viste til de mange aksjonene som fant sted her, og ikke minst hendelsen ved Ryghkollen, som minnesmerket i Mjøndalen er et synlig bevis på.

Det var medlemmer av den såkalte Osvald-gruppen som sprengte deler av jernbanelinja på Ryghkollen slik at flere vogner med tyskere sporet av og havnet i elva. Det er ikke noe tall på hvor mange som omkom i denne aksjonen, men et 50-talls nordmenn ble senere arrestert for å ha deltatt i aksjonen. Noen ble henrettet.

Annonse

I 2016 kom minnesmerket på plass ved Mjøndalen stasjon etter initiativ fra historielaget. Berdal mente dette var et viktig minnesmerke om død og lidelse – men ikke noe heder til Osvalg-gruppen for selve aksjonen.

Veteran Ståle Berdal følte skam over det han kalte meningsløse kriger både i Ukraina og på Gaza.

Minnesmerket har ved to anledningen blitt tilgriset med maling i tillegg til hærverk ved ett av tilfellene. De siste årene har imidlertid bautaen med plaketten fått stå i fred.

En annen NVIO-veteran, Ronny Steen, understreket betydningen av denne dagen og betegnet 8. mai som årets andre 17. mai for veteranene. Han minnet om at Norge har bidratt og fortsatt bidrar i mange utenlandske operasjoner – blant annet med opptrening av soldater fra Ukraina. Han sa også at vi ikke kan godta Russlands krig mot Ukraina.

Veteran Ronny Steen minte om at Norge har hatt og fortsatt har mange ute i utenlandske operasjoner.

Viktig å hedre dem ofret alt
– De siste to årene har det utenkelige skjedd. Etter en fredelig etterkrigstid er det igjen krig i Europa. Det påvirker oss alle. I tillegg har vi mange store konflikter i verden – deriblant Gasa. Fred og frihet er ingen selvfølge lenger, sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen.

Han talte ved bautaen og sa dette var en dag for ettertanke og refleksjon. Til Eikernytt.no understreket han viktigheten av å unngå polarisering i samfunnet og at vi måtte stå opp for kampen mot falske nyheter.

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen mente det var viktig å minne de falne og hedre dem for deres innsats.

Etter seremonien i Mjøndalen var det et tilsvarende arrangement ved bautaen utenfor Nedre Eiker kirke i Krokstadelva. Her ble også alle navnene til de falne fra kommunen lest opp.

Drammensordføreren la ned krans ved bautaen etterfulgt av ett minutts stillhet.
Det var et 20-talls personer som hadde møtt opp ved Mjøndalen stasjon for å markere dagen.
Drammensordføreren sammen med Tor Knutsen i Drammens Forsvarsforening.
Del:
Annonse