29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bane Nor starter i morgen tidlig et omfattende vedlikehold på og langs jernbanen slik at det ikke vil gå tog fra Gulskogen og til Sørlandet via Eiker. Her blir det buss for tog. (Foto: Atle Havnerås)

Sørlandsbanen stenger på grunn av omfattende vedlikehold

Det blir en tettpakket langhelg med vedlikehold og modernisering på Sørlandsbanen, 9. – 13. mai. Dermed vil all togtrafikk stanses og det blir som vanlig buss for tog.
Annonse

Sørlandsbanen er tett trafikkert med både person- og godstrafikk. Slitasjen er stor. Vedlikehold og modernisering er nødvendig for at togene sikkert skal komme og gå når de skal, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Fra morgentimene torsdag 9. mai og frem til arbeidshelga avsluttes natt til mandag 13. mai, vil det være hektisk aktivitet på en rekke steder mellom Mjøndalen og Nodeland, sier regiondirektør Hans Gunnar Dokken i Bane Nor.

Annonse

Han legger til at nærmere 500 medarbeidere fra Bane Nor og samarbeidene leverandører vil være i sving på den snaut 32 mil lange delstrekningen av Sørlandsbanen.

Kontinuerlig vedlikehold
Dokken understreker at vedlikeholdsarbeid pågår kontinuerlig på Sørlandsbanen, men at intensive arbeidshelger er helt nødvendig for å få gjennomført tilstrekkelig vedlikehold.

– Hvert eneste døgn utnytter vi ledige luker mellom togene til å utføre vedlikehold på våre anlegg. Vi får utrettet mye, men er avhengige av tettpakkede langhelger som dette for å få utført nødvendige tiltak på en enda mer effektiv måte, sier Dokken.

Han understreker at målet med alt av stort og smått, også denne gangen er å sørge for at Sørlandsbanen blir enda mer driftssikker. Det kommer de reisende til gode, understreker regiondirektøren.

Påvirker togtilbudet
– Arbeidet påvirker togtilbudet på Sørlandsbanen gjennom langhelgen, men vi er nødt til å stenge mens det pågår arbeid i skinnegangen, forklarer Dokken.

Regiondirektøren legger til at mye av arbeidet vil foregå på dagtid, men at det også vil foregå arbeid på natt. Enkelte steder har de så mye å henge fingrene i, at det må jobbes døgnet rundt for å komme i mål på mandag morgen.

Dokken minner om at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og understreker at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Buss for tog
Som alltid når det foregår modernisering og vedlikehold som påvirker togtilbudet på Sørlandsbanen, sørger togselskapene for alternativ transport for sine kunder.

For å se om din avgang er berørt, sjekk reiseplanleggerne på:

https://www.go-aheadnordic.no

https://www.vy.no

https://entur.no

I retning fra øst mot vest, omfatter det tettpakkede programmet blant annet arbeid på følgende steder og delstrekninger:

Gulskogen – Daler
Vi skifter ut sviller over en delstrekning på drøyt to km. I etterkant av selve svillebyttet benytter vi en såkalt sporstabilisator som innebærer at togene kan kjøre med ordinær hastighet. Dermed slipper vi en periode med saktekjøring i påvente av at sporet skal «sette» seg.

Ved Pukerud skal vi skifte ut dårlige masser under sporene, samt oppgradere stikkrenner og drenering. Tiltaket innebærer reduserte vedlikeholdskostnader og færre tilfeller med redusert kjørehastighet som følge av utfordringer med telehiv i området.

Daler – Hokksund
Ved Daler og Steinberg benytter vi helga til å skifte ut bevegelige slitedeler i kritiske sporveksler ved stasjonene. Tiltaket innebærer at sporvekslene blir mindre utsatt for akutte feil som kan føre til forsinkelser og stans i togtrafikken.

Ved Ryghkollen mellom Daler og Mjøndalen forsterker vi jernbanefyllingene mot Drammenselva. Tiltaket innebærer redusert risiko for utglidning av masser under sporene. Mellom Daler og Hokksund vil det også foregå periodisk kontroll av signal- og sikringsanleggene ved Daler, Mjøndalen, Steinberg og Hokksund.

Ved Hokksund, vil det i tillegg foregå montering av nye isolatorer i tilknytning til kontaktledningsanlegget som forsyner togene med kjørestrøm.

Mjøndalen – Kongsberg
Periodisk kontroll av sporanlegg og kontaktledningsanlegg. På delstrekningen Hokksund-Kongsberg vil det foregå vegetasjonsrydding. Sikringshogst bidrar til å redusere risikoen for trefall over sporene. Rydding av ettervekst bidrar til å bedre sikten til signaler og skilt. Samtidig reduseres risikoen for dyrepåkjørsler, og i tillegg sikrer det bedre utsikt fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for togpassasjerene.

Ved Vestfossen stasjon skifter vi slitedeler i en sporveksel ved stasjonen. Ved Dørja og Fiskumstranda vil det foregå grunnboringer i jernbanetraseen. Resultatene av grunnboringene, vil inngå som grunnlag for geoteknisk prosjektering.

Darbu – Krekling
På delstrekningen Darbu – Krekling vil det foregå utskifting av sviller på utvalgte steder.

Krekling – Kongsberg
På denne delstrekningen, vil det foregå utbedring av linjegrøfter og stikkrenner. Nye rør med grøvre dimensjon vil sikre bedre drenering. God drenering er viktig for å sikre at vann og nedbør renner fritt. Vann som trenger inn i fyllinger, kan føre til ustabile spor og utfordringer med telehiv som f.eks. gjør at togene må kjøre med redusert hastighet. På samme strekning skal vi også utbedre et synkehull ved sporet.

Del:
Annonse