29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I dag gikk startskuddet til Øvre Eiker demenskor. F.v. Petter Anthon Næss, Adrian Tollefsen, Jan Runar Eliassen, Kristin Hansen, Ragne Berget og Marit Thomassen.

Nå skal det bli et demenskor også i Øvre Eiker

Etter at NRK startet serien om Demenskoret har satsingen på sang og musikk blant demente i form av demenskor skutt i været. Nå kommer Øvre Eiker etter og det er ingen ringere enn Jan Runar Eliassen fra Vestfossen som står bak ideen. Han er godt kjent fra NRK-serien.
Annonse

I 15 måneder har Jan Runar Eliassen jobbet med tanken om å få dannet et eget demenskor i hjemkommunen sin. Etter at han fikk kulturprisen i januar kom det til et samarbeid med Petter Anthon Næss. Sammen har de jobbet fram ideen og opplegget for et eget demenskor i Øvre Eiker og fått med flere andre på laget.

En av dem er Ellen Hals Hellerud fra Vestfossen og nå innflyttet vestfossing, Marit Thomassen og Øvre Eiker Demensforening representert ved leder Ragne Berget og Kjell Bjørndalen. Marit har hatt ansvaret for demenskoret i Drammen siden 1. mars i fjor og har sagt seg villig til å bidra også i Øvre Eiker.

Annonse

Sikret oppstartkapital
Planene for det nye koret ble presentert på et møte i rådhuset i dag der blant andre ordfører Adrian Tollefsen var til stede. Men den viktigste personer i salen var Kristin Hansen på vegne av Sparebank 1-stiftelsen i Buskerud og Vestfold.

Hun hadde med seg en sjekk på 150.000 kroner til oppstart av koret, men utelukket ikke at det kunne komme mer penger hvis Jan Runar fortsatte å sende inn gode søknader slik han gjorde i denne omgangen.

Trenger medlemmer – bare å ta kontakt
Så langt er det ikke noen medlemmer i det nye koret, men det må på plass ganske snart. Søndag 2. juni er det nemlig satt av tid til et oppstartsmøte i Folkets Hus i Vestfossen.

Her kan pårørende og potensielle medlemmer komme for å få informasjon om korsatsingen og hva som skal skje framover. Øvelsene vil starte rett over sommerferien og allerede 17. november er det planlagt en konsert.

Det er Petter Anthon Næss som har tatt på seg jobben som dirigent for koret, mens det er andre som skal traktere tangentene denne gangen. Og selvsagt skal primus motor og kjent vokalist, Jan Runar Eliassen, være med også her.

Erfaringene fra Drammen og andre steder tilsier at det ikke vil mangle på interesserte som vil være med i et slikt kor. Marit Thomassen kunne fortelle at dette er god medisin og at de har sett en betydelig bedring av livssituasjonen hos medlemmene i Drammen etter bare kort tid.

Også Petter Anthon brenner for jobben her, et engasjement han sier å ha hatt i lang tid.

Kan bidra litt
Øvre Eiker kommune har et sterkt begrenset budsjett for tilskudd til ulike aktiviteter, og selv om ordfører Adrian Tollefsen hyllet initiativet, var det ikke mye han kunne love av støtte under dagens presentasjon. Han skulle i hvert fall gjøre det han kunne for å bidra sett fra kommunens side.

Aktivitet viktigst
Jan Runar Eliassen mener sang og musikk er viktig for folk med en demenslidelse, men ser at ikke alle kan eller vil synge i kor. Han understreket derfor viktigheten av å være aktiv og ha en hobby selv med en diagnose.

Han fikk selv beskjed av Nav om at han ble uføretrygdet og ikke behøvde å gjøre noe, men det slo han seg altså ikke til ro med. Han har derfor vært mer aktiv enn noen gang etter at eventyret med Demenskoret startet på NRK.

Han har også bidratt i forskning og sett at aktivitet kombinert med medikamenter kan utsette sykdommen slik at ikke fullt så mange «unge» får denne diagnosen.

Demensforening i Drammen
Demenskoret i Drammen er lagt inn under Kultur og Helse. De kan derfor ikke motta støtte fra ulike stiftelser slik Øvre Eiker nå kan. De vil derfor starte en egen demensforening i kommunen og denne har en «kick-off» allerede 29. mai.

Marit Thomassen kunne fortelle om en helt annen holdning til personer med demens etter at serien startet på NRK og som de også merker med koret i Drammen. Det har heller ikke manglet på henvendelser fra inn- og utland om hvordan de drifter koret sitt. Hun ser nå fram, til å kunne bidra i Øvre Eiker med praktisk hjelp og drift av koret.

Ønsker du som dement eller pårørende å delta i dette koret kan du sende en epost til Petter Anthon Næss på [email protected].

Del:
Annonse