29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammenselva er «full» av vann og enkelte steder har den gått over gangveier og underganger. Og det kommer mer vann i løpet av helgen. (Arkivbilde: Alexander Jansen / DRM24)

Reell flomfare i Drammenselva – varsel på gult nivå

Vannføringen ved Mjøndalen Bru er på 1.071 kubikkmeter pr. sekund. Det betyr gult nivå og Varsom.no har nå sendt ut flomvarsel. Det kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader langs elvebredden og i tilstøtende elver og bekker.
Annonse

Snøsmeltingen er i full gang og varselet gjelder for hele Buskerud. Det har vært mye snø i fjellet og med økte temperaturer de siste dagene, er snøsmeltingen i full gang.

Drammenselva er allerede «full» og enkelte steder er vannstanden så høy at det har gått over gangveier og underganger. Og med meget varme dager resten av uka og inn i pinsa er det ventet fortsatt mye snøsmelting.

Annonse

Det gis følgende råd:
Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker).

Beskrivelse
Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå i flere elver og innsjøer i varslingsområdet. Årsaken er at det ventes høy temperaturer, som vil føre til mye snøsmelting.

I flere elver forventes flomtoppen i løpet av langhelgen fredag til mandag på gult eller lavt oransje nivå. I de lavereliggende delene i varslingsområdet gjelder varslet Drammenselva, men ikke de mindre sideelvene.

Del:
Annonse