29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kjell Erland Grønbeck står bak dette leserinnlegget.

Opp som en hjort og ned som en lort

MENINGER: Da Viken Fylkesting i møtet 24. februar i 2021, vedtok å splitte Viken til tre nye fylker var Viken KrF tydelige på at dette ville få alvorlige konsekvenser for det nye fylket Buskerud.
Annonse

Ut ifra våre beregninger som også ble opplyst under min tale mot nedleggelsen ville Buskerud Fylkeskommune måtte spare minimum 200 mill. kroner i året de første 10 årene grunnet færre kommuner og av at selskapet Vardar ikke lenger ville være i Buskeruds eie, etter at aksjene i dette selskapet ble gitt bort til kommunen i det gamle fylket.

Dette ble blåst av SP, AP, SV og FrP hvor spesielt Weggesrud (SP) var tydelig på at dette ikke skulle bli noe problem og at dette ville Kommunaldepartementet og regjeringen AP/SP rette opp i.

Annonse

Det var visst viktigere med nærhet enn at vi har gode tilbud for våre innbyggere. At Buskerud ikke finansieres på lik linje med tilsvarene fylker gjør at vi går glipp av nesten 700 mill. i økte inntekter som faktisk kunne gitt Buskerud Fylkeskommune utviklingsmuligheter i stedet for avviklingsutfordringer.

Som fylkespolitiker gjør det nesten fysisk vondt å se realismen fra symbolpolitikk fra SP og AP med SV på slep rasere tjenestene for fylkeskommunens innbyggere.

Realitetene som nå viser seg så ganske klart er at fylket må spare 252 mill. kroner dette første året og at det bare blir verre utover de neste årene hvis vi ikke demper utgiftene på driften av kommunen.

Det vil si – så og si stillstand i vedlikehold av fylkesveiene, færre busstilbud (noen steder ikke noe tilbud) spare i tannhelsetjenesten, og ikke minst store innsparinger innen utdanning hvor Buskerud har ansvaret for alle videregående skolene i fylket.

Når jeg nå leser hvor «rause» denne regjeringen er i revidert statsbudsjett viser dette det vi i KrF har sagt og trodd gjennom oppsplittingsprosessen, at dette kommer til å gjøre vondt. Et raust tillegg på 17 mill. er som å slippe en fis i en grisebinge og vil ikke løse noen av de utfordringene Buskerud vil møte de neste 10 årene.

Det som ble SPs store seier i valgkampen om regjeringsplass viser seg å bli et stort tapsprosjekt og folk flest får nå kjenne på resultatene av denne symbolpolitikken. Da hjelper de lite at Weggesrud er skuffet over sin egen regjering. Opp som en hjort og ned som en lort er et utrykk som passer godt for denne situasjonen.

Når det er sagt er jeg ikke i tvil om at alle de politikerne som er innvalgt på fylkestinget denne perioden ønsker det beste for våre innbyggere og at det i arbeidet med å få Buskerud til å bli «levedyktig» er en enstemmighet på å finne de beste løsningene også når vi nå må gjøre de grep som må til, selv om dette blir vondt både for innbyggere og politikere.

Så må jeg rose alle de ansatte som bretter opp armene, jobber og står på for at tjeneste skal bli best mulig.

Kjell Erland Grønbeck
Gruppeleder Fylkestingsgruppa
Buskerud KrF

Del:
Annonse