29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Weggesrud står bak dette innlegget.

Historisk løft for Øvre Eiker og Drammen

MENINGER: Tirsdag 14. mai 2024 ble en stor og viktig dag for kommunene i Buskerud. Endelig la regjeringa frem forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Nesten alle kommunene i Buskerud kommer positivt ut i det nye inntektssystemet.
Annonse

Totalt 256 millioner i direkte positiv effekt av det nye systemet. Med dette sørger vi for en bedre og mer rettferdig omfordeling av inntektene mellom kommunene.

Alle bor i en kommune, og vi trenger kommunens tjenester fra fødsel til livets slutt. Derfor må vi sørge for at vi kan tilby likeverdige og gode tjenester uansett hvor man bor. Folk skal være trygge på de har gode og trygge barnehager, skoler og en verdig eldreomsorg uavhengig av kommunen de velger å bo i.

Annonse

Samlet sett styrkes kommuneøkonomien med 6,4 milliarder neste år. Dette er det største løftet på 15 år. Kommunene i Buskerud får av dette en total vekst i frie inntekter på 371 millioner neste år.

Øvre Eiker og Drammen er blant kommunene som kommer svært godt ut. Øvre Eiker får en positiv effekt på 1.103 kroner per innbygger. Det vil si nesten 23 millioner mer som følge av systemendringene. Drammen får 871 kroner per innbygger, 90,3 millioner mer med nytt inntektssystem.

Dagens inntektssystem ble designet av Høyre og FrP-regjeringa. Dette inntektssystemet inneholder mekanismer som straffer små og mellomstore kommuner. Disse mekanismene fjerner vi fordi de var laget for å indirekte tvinge disse kommunene til å slå seg sammen. Den forrige regjeringa satte også i 2020 ned et utvalg som i 2022 la fram et forslag om å utjevne 10 prosent av naturressursinntektene som i dag ikke utjevnes. Det forslaget skroter SP-AP-regjeringa.

En god dag for folk og kommuner i Buskerud!

Magnus Weggesrud
Gruppeleder i fylkestinget
Senterpartiet

Del:
Annonse