29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Simon S. Nordanger står bak dette leserinnlegget.

Lemfeldig omgang med fakta fra KrF

MENINGER: I et innlegg i Eikernytt 14. mai, går KrFs gruppeleder i Buskerud, Kjell Erland Grønbeck, til knallhardt angrep på Senterpartiet og oppdelingen av Viken.
Annonse

Dessverre for KrF, består innlegget av en rekke halvsannheter, retoriske floskler og en avsløring av et verdisyn der kalkulatoren betyr mer enn kvaliteten på tjenestene. Grønbeck er dessverre ikke alene når han bryr seg lite om demokratisk representasjon i fylkeskommunen, når han forherliger Viken og presser halvsannheter ut av kalkulatoren sin.

For det første påstår Grønbeck at Buskerud må kutte 252 millioner i 2024. Det stemmer ikke, og det burde Grønbeck som sitter i Fylkesutvalget vite. Buskerud har et gyldig og vedtatt budsjett for 2024. Det beregnede omstillingsbehovet på rundt 250 millioner skal gjøres fra 2025 og fremover. Altså over flere år. Det er umulig å gjøre et så stort kutt på ett år.

Annonse

For det andre forutsetter dette blant annet at vi skal nå og ligge på et årlig overskudd på tre prosent. Om vi skal ha et så høyt resultatmål, vil det bli ny diskusjon om. Spørsmålet blir derfor hvor hardt KrF, som styrer Buskerud, vil trykke klampen i bånn for å kutte. Og her avslører Grønbeck eget og KrFs verdisyn, der de behandler fylkeskommunen som hvilken som en privat bedrift.

Kommuner og fylkeskommuner er, slik Senterpartiet ser det, offentlige forvaltningsorganer, og skal tilby innbyggerne best mulig tjenester. Det er derfor ikke et mål i seg selv å få et høyest mulig overskudd, men derimot en sunn demokratisk prosess som vurderer hvor og hvordan vi bruker pengene riktig for å styrke tjenestene i hele fylket.

Så er det verdt å minne Grønbeck om at hans egen kommune, Øvre Eiker, for 2023, hadde et resultatmål på henholdsvis 1,75 prosent. Årsregnskapet viste et underskudd på 1,5 prosent.

Slik er det i mange fylker og kommuner i landet for tida. Det er trangt, og Grønbeck vet meget godt hvordan krigen i Ukraina slår inn i norsk økonomi med den kostnadsveksten det har medført.

Norge er ingen øy i Europa. Heldigvis for Øvre Eiker og resten av kommunene i Buskerud kom regjeringen 14. mai med et nytt inntektssystem som gjør at kommunene i Buskerud får 256 millioner mer enn før.

Som vanlig skjønnmaler Grønbeck hvor bra Viken var. Og ja, Viken hadde gode årsresultater, men for oss som har lest disse regnskapene, kan vi tydelig se dette i stor grad skyldes «ekstraordinærere høye skatteinntekter» og aktiviteter som ble skjøvet fra det ene året til det andre pga. pandemien. Det var også slik at det var et enormt investeringsbehov på skole i Akershus og Østfold, som ville betydd økonomisk omstilling og kutt.

De økonomiske rammene Buskerud har er ikke gode nok. Det har Senterpartiet vært ekstremt tydelige på også overfor regjeringen, og vi kommer ikke til å gi oss før vi blir hørt.

Samtidig blir det nokså spesielt at KrFs gruppeleder bresker seg som han gjør. For tar han en titt i bakspeilet, så vet han meget godt at kostnaden for tvangsopprettelsen av Viken, skjøv regjeringa KrF var en del av over på fylkene. Ved delingen nå tar SP-regjeringa hele regninga.

Ser vi i tillegg på KrFs alternative statsbudsjett for 2024, så ligger det inne et kutt på 300 millioner til fylkene. Dette vil utgjøre om lag ytterliggere 20-25 millioner mindre for Buskerud. KrFs samarbeidspartnere Høyre og FrP kutter 1-1,5 milliarder. Legger vi til at Buskerud nå årlig vil få 50 millioner mer gjennom fylkesveipakken i forbindelse med NTP, så betyr et borgerlig styre av Norge 100 millioner mindre i året for Buskerud.

Simon S. Nordanger
Fylkestingsrepresentant
Senterpartiet

Del:
Annonse