21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dagens dugnadsgjeng som byttet sol og varme med pensel og maling for å fikse på den nye barnehage i Skotselv. (Alle bilder: Privat)

Pusser opp ny barnehage i Skotselv på dugnad

Mens de fleste har nytt sol og varme utendørs søndag så valgte en gjeng foreldre å trekke innendørs. Solkrem og badetøy er bytta ut med maskeringsteip og malertøy. Foreldre fra Solbakken barnehage er i full sving med storstilt dugnad med malerjobb inne i den nye barnehagen.
Annonse

I regi av FAU rulles det ut maling med fine farger. Uten foreldredugnad blir det nemlig ikke farger på veggene inne i de nye barnehagelokalene. Ettersom det ikke har vært med i planer og budsjett å få farge på veggene innvendig, så har de i god «Skotselv-ånd» trommet sammen til dugnad.

Foreldrene vil jo at både barn og ansatte skal få en så fin barnehage som mulig og lokaler når de først får en «ny» barnehage. Til og med lørdag kveld var to foreldre fra FAU i gang med å maskere og forberede.

Annonse

FAU har fått en malingsprodusent og en byggevarehandel med på laget og har blitt sponset med noe av malingen. Kommunen har heldigvis stilt med resten av utstyret til malingen. Stiger, stillas og noe utstyr har foreldre måtte supplere med selv.

Det er store flater som skal males og det kreves flere omganger med dugnad her. Da er det greit at lokale firmaer og produsenter er med på å sponse dugnadsgjengen.

Selve arbeidet og alle arbeidstimene er det flinke foreldre som står for. Foreløpig er det satt av tre økter og første økten varte fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen søndag. Det har i forkant gått med timer til forberedelser og befaring. Barnehagen har selv valgt farger og så har foreldre fra FAU vært i dialog med kommunal eiendom og styrer i barnehagen.

FAU stilte med pizza, brus, kjeks og kaffe til søndagens dugnadsgjeng. Det har allerede blitt gjort veldig mye, men en god del gjenstår fortsatt innendørs. En god gjeng har tatt unna første økt og FAU satser på to gode økter til med foreldre.

I korte trekk er det kommunens eiendomsselskap som er prosjektansvarlig, men de hadde aldri planer om eller penger til å male innvendig i den nye barnehagen i Skotselv. Så da trår foreldre til og ordner opp med veldig mange dugnadstimer og stor innsats.

Uten mat og drikke… blir det ikke mye krefter til dugnadsarbeid i sommervarmen.

Hele barnehagesaken har Eikernytt.no allerede fulgt med kvikkleire og flytteplaner. Statsforvalteren som har forsinket hele prosessen og all tide3n som gikk med drakampen hvor bygda har kjempet for å få bruke den gamle bibelskolen.

Barnehagen heter i dag Solbakken, men endrer navn til Skotselv Barnehage fra etter sommerferien når «bibelskolen» tas i bruk.

Ettersom det kommunale eiendomsselskapet ikke hadde satt av penger til ny maling innvendig, måtte foreldrene og FAU trå til for at barna og de ansatte skal få det så trivelig som mulig i den nye barnehagen som åpner til høsten.

Det kan også legges til at det er særlig én person fra FAU som kan trekkes frem. Rebeca Hernández Lund. Hun leder hele dugnadsinnsatsen. Hun har forberedt alt, styrer og organiserer det hele og legger flest timer i dugnaden.

– Rebeca er en kjemperessurs for FAU og barnehagen. Resten av FAU kan skrive under på at dugnaden ikke ville blitt like bra uten henne. I tillegg til at selvfølgelig andre foreldre stiller og er flinke til å male. Så foreldregruppa har med seg en veldig dyktig dugnadsgeneral i Rebeca, sier Mikal Lorentzen.

Del:
Annonse