21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ny sommer med buss for tog og mye veiarbeid og stengte tunneler. Se etter gule skilt om du skal reise kollektivt. (Foto: Nikolas Gogstad)

Når pendlerne tar fri – da jobber Bane Nor og stenger jernbanen

Mens mange togpendlere har ferie, benytter Bane Nor tiden til å bygge og vedlikeholde jernbanen på Østlandet. Da må togtrafikken stanses og togene erstattes med buss. Med stengte kollektivfelt for elbiler og mye veiarbeid kan det bli ekstra krevende denne sommeren.
Annonse

Over tid har det blitt stadig flere avganger og flere reisende på jernbanen. Det er bra for både miljøet og passasjerene, men det betyr mer slitasje på skinnene.

– Vi bygger og moderniserer jernbanen for å gi pendlere og reisende et bedre transporttilbud, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor i en pressemelding.

Annonse

I sommer er det flere baner som stenges, og ulike strekninger stenger til forskjellige tider. De skal blant annet ferdigstille de tre nye sporene på Drammen stasjon. Disse skal tas i bruk fra 29. juli, og da starter vi arbeidet med å rive og bygge de siste tre sporene.

På Gjøvikbanen skal Bane Nor testkjøre tog med et nytt digitalt signalsystem, i tillegg skal de gjøre viktig vedlikeholdsarbeid. De skal også jobbe med plattformforlengelse på stasjoner langs Hovedbanen, Østfoldbanen og Spikkestadbanen.

Både Vy, Go-Ahead og Flytoget organiserer alternativ transport for sine tog som kjører på strekningene som er stengt. Les mer på deres nettsider om hvor det kjøres buss for tog når Bane Nor jobber.

Husk dette når det er buss for tog i sommer:
• Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur.

• Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør.

• Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til.

• Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog.

• Det kjøres sommerruter på flere strekninger.

• Kjøp billett før du går om bord.

• Ta med en flaske vann om det er varmt.

Følg gule skilt
På Oslo S vil bussene gå fra Trelastgata ved jernbanespor 19, som tidligere. På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

– Vi skal skilte godt – så se etter de gule skiltene. På de store stasjonene har togselskapene kundeveiledere på plass for å bistå de reisende, sier Hansen.

Bane Nor samarbeider med Statens vegvesen, Ruter og togselskapene for å informere og finne de beste løsningene for de reisende mens sommerarbeidene pågår. I år vil det også være arbeider på vei og T-bane. Sporveien skal gjennomføre arbeider på T-banen, blant annet stenges Stortinget T-banestasjon fra 1. juli til 11. august og Grorudbanen fra 30. juni til 18. august. Dette påvirker kollektivtrafikken til Ruter. Følg med i Ruter-appen for oppdatert informasjon om erstatningstrafikken.

Ring 1 i Oslo stenger 1. juli
Fra 1. juli stenger Statens vegvesen Ring 1 i Oslo sentrum mellom St. Olavs gate og Oslo Spektrum for de kommende tre årene. Hammersborgtunnelen skal senkes åtte meter som del av terrorsikring av regjeringskvartalet og Vaterlandtunnelen skal oppgraderes. Bilister oppfordres til å bytte ut bil med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vi velger å stenge Ring 1 når trafikken er lav og det er mindre trykk på kollektivtrafikken. På den måten vil vi legge til rette for en mykere overgang til nytt trafikkmønster og nye ruter for kollektivtrafikken, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen.

Her skal Bane Nor jobbe i sommer:

Drammensområdet:
– Fra 29. juni til og med 14. juli mellom Brakerøya og Sande.

– Fra 15. juli til og med 28. juli mellom Brakerøya og Stokke.

– Fra 29. juni til og med 28. juli mellom Brakerøya og Mjøndalen.
Påvirker linjene F5 (Sørtoget), FLY1, F4 (Bergensbanen), R12, R13, RE10 og RE11

Spikkestadbanen:
Fra 29. juli til og med 18. august mellom Heggedal og Spikkestad. Påvirker linje L1

På enkelte strekninger vil togene kjøre med noe redusert hastighet de første dagene etter arbeidene. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker; sporene må stabiliseres før vi kan kjøre med full hastighet.

Del:
Annonse