25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen forstår bekymringen til innbyggerne - spesielt i Vestfossen.

Forstår bekymringen – gjør det vi kan for sikkerheten

MENINGER: Som ordfører i Øvre Eiker ønsker jeg å adressere den bekymringen som mange av dere har uttrykt den senere tid. Tryggheten i våre to største tettsteder og i kommunen forøvrig er av den største betydning for oss alle.
Annonse

Jeg vil forsikre dere om at vi har et tett og godt samarbeid med politiet hva gjelder hele Øvre Eiker, og at vi sammen jobber for å skape et trygt og godt miljø for alle innbyggere. Kommunen og politiet møtes jevnlig i politirådsmøter, og innbyggernes sikkerhet og trygghet har høyeste prioritet.

Politistasjonssjef Øyvind Aas har senest i dag forsikret meg om at enhver enkelthendelse i vår kommune som er egnet til å true og skremme innbyggernes trygghet og sikkerhet tas på største alvor, og det brukes betydelige ressurser for tiden både på å håndtere enkelthendelser som oppstår, men også det større bildet.

Annonse

Politiet har god oversikt, de jobber kontinuerlig med å sikre et trygt miljø for oss alle og de har høy tilstedeværelse.

Jeg har derfor stor tillit til at politiet oppfyller sitt samfunnsoppdrag i å sikre vår felles trygghet her i Øvre Eiker.

Jeg oppfordrer dere til å fortsette å være engasjerte og åpenhjertige med deres bekymringer, og at dere samtidig lar politiet gjøre sitt arbeide.

Det er sammen vi skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Med vennlig hilsen
Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordfører i Øvre Eiker

Del:
Annonse