19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Blomster i veikanten er viktig for de pollinerende innsektene. (Fotos: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren: – Ikke kutt blomstene langs veiene

Våre pollinerende insekter sliter. Derfor har landbruket en tilskuddsordning som skal hjelpe til med å bevare matfatet deres under blomstringen. Ikke slå ned blomstene, sier Statsforvalteren i Oslo og Viken i en melding.
Annonse

Blomstene gir leveområder og nektar til humler, bier og mange andre pollinerende insekter. Disse insektene er også svært viktige for andre vekster som trenger pollinering, for eksempel frukttrær, bær, raps og andre nyttevekster.

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskudd) er for bønder som sår blomster langs sine åkerkanter, eller som skjøtter tilgrensende arealer til jordene – for eksempel vegkanter, slik at blomstene som vokser der får gode vilkår.

Annonse

– Hjelp til med å gi de pollinerende insektene våre gode vekstvilkår gjennom sommeren – ikke kutt ned blomstene langs veien, er den klare oppfordringen.

Kornåker med blomsterstripe er viktig for innsektene og for oss mennesker som er avhengig av jobben pollinerende innsekter gjør for å skaffe oss mat på bordet.
Del:
Annonse