21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

HAR FÅ FRIDAGER: Norske bønder tar kort ferie, viser en ny undersøkelse. En betydelig andel nøyer seg med én uke. (Foto: Bård Gundersen)

Bøndene nøyer seg med mini-ferie

Norske bønder gjør ferien svært kort, viser en ny undersøkelse. Nær halvparten nøyer seg med to uker eller mindre.
Annonse

23 prosent av bøndene tar vanligvis ut mellom seks og 10 feriedager i løpet av et år, mens ytterligere 22 prosent bare tar ut inntil fem dager, ifølge en undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landkreditt.

18 prosent svarer at ferien utgjør mellom 11 og 15 dager. I tillegg oppgir én av 10 at de unner seg 16 til 20 dager. Kun to av 10 bønder tar ut mer ferie enn dette, mens fem prosent krysser av for at de ikke vet eller husker hvor mye tid ferien utgjør.

Annonse

– At gården også er et hjem og en livsform kan gjøre skillet mellom jobb og ferie mindre klart enn når fritid betyr fysisk fravær fra arbeidsplassen. Likevel gir undersøkelsen et entydig bilde av at avbrekkene fra hverdagen er uhyre korte, sier Ane Wiig Syvertsen, adm. dir. i Landkreditt forsikring.

Hun mener uttaket er lavere enn hva som forbindes med et normalt feriebehov, også for utøvere av selvstendige, frie yrker. Mye jobbing over tid, uten ordentlige hvileperioder, kan øke risikoen for uhell og skader, påpeker Wiig Syvertsen.

Høy skaderisiko
Stor arbeidsbelastning og lite, sammenhengende fri kan gjøre det utfordrende å ta tilstrekkelig hensyn til helse, miljø og sikkerhet, mener Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgivning.

– Statistisk sett er jordbruket et yrke med høy risiko for skader. En stor andel av uhellene inntrer fra forsommeren og til ut i oktober. Hvis mulighetene til å ta skikkelig ferie er begrenset, er det desto viktigere med hvilepauser og gode rutiner, sier han.

Den farligste delen av økta er fra midt på dagen og utover, når det er krevende å holde konsentrasjonen oppe, ifølge Arnes.

– Heldigvis opplever vi at bevisstheten om HMS har økt blant bøndene de senere årene. Mange har gode rutiner når det gjelder sikringstiltak og bruk av verneutstyr. Men slitasjen som følger av et vedvarende høyt press reduseres best ved å legge opp til mer normal balanse mellom arbeid og fritid.

De yngste tar kortest ferie
Bønder som er 29 år og yngre er overrepresentert blant dem som har kortest ferie, viser den nye undersøkelsen.

– Det synes vi er uheldig, og skulle helst sett at en ny generasjon ledet an i motsatt retning. Det ville antakelig også hjulpet på rekrutteringen til yrket, sier Ane Wiig Syvertsen.

Også kvinnelige bønder trekker opp andelen som bare tar en ukes ferie eller mindre i løpet av året.

– Det er en skjevhet som med fordel kan følges opp, i en tid da næringen er opptatt av likestilling og å legge til rette for at yrket som bonde skal kunne kombineres med vanlig familieliv.

Ane Wiig Syvertsen er administrerende direktør i Landkreditt Forsikring (Foto: Bård Gundersen)
Del:
Annonse