19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange lar seg friste til å tenne opp et St. Hans-bål denne helgen. Men lovlig er det neppe de fleste steder. (Foto: Shutterstock)

Advarer mot uvettig bålbrenning på St. Hans

Brannvernforeningen advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiringen av St. Hans.
Annonse

– Det er ikke fritt frem å tenne bål på St. Hansaften. Hva som er tillatt av åpen ild er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Hvis du planlegger et sankthansbål, må dette meldes inn og søkes tillatelse for, slik at unødige utrykninger unngås. Hvis du ikke allerede har søkt tillatelse, er nok fristen ute for i år, men sjekk hva som gjelder for din kommune, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Han minner om at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. På skogbrannfarevarselet (met.no) finnes oversikt over skogbrannfaren i tiden fremover. Ved høy skogbrannfare kan kommuner innføre ekstra forbud mot all bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon. Sjekk derfor hva som gjelder der du bor.

Annonse

– Det er svært viktig at du respekterer det generelle bålforbudet, følger med på skogbrannvarselet og gjør seg kjent med lokale bestemmelser, sier Søtorp.

Det å gjøre opp ild utendørs favner også bruk av engangsgriller. Uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker han.

Om noen likevel skulle være uheldig å pådra seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Den innebærer at skaden må kjøles ned med cirka 20 graders vann i 20 minutter.

– Ved mistanke om en alvorlig brannskade på personer må man snarest ringe 113, understreker Søtorp.

– Vi ønsker ellers alle en trygg og hyggelig sankthansaften, med eller uten bål, sier han.

Her er noen enkle huskeregler for bålbrenning:

• Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden.

• Sjekk skogbrannvarselet til yr.no og ta hensyn til vindforhold.

• Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det.

• Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale.

• Bålbrenning på fjell og svaberg kan føre til skader på fjellet og er da ikke lov.

• Det er forbudt å brenne plast og annet søppel.

• Bålet skal være helt slokket før du forlater det.

Del:
Annonse