13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tine Fotballskole sparkes i gang over hele landet og i Buskerud er det nesten 3.000 barn som skal delta. (Illustrasjon)

TINE Fotballskole sparkes i gang i Buskerud

På idrettsanlegg over hele Buskerud, deltar nær 3.000 barn og unge på 18 fotballskoler denne sommeren: – TINE Fotballskole er et helt unikt aktivitetstilbud for barn og unge i hele landet, sier fotballpresident i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness.
Annonse

Gjennom sommeren arrangeres TINE Fotballskole på 424 steder, og for mer enn 65.000 barn og unge, fra nord til sør i hele Norge. For TINE og Norges Fotballforbund (NFF) er målet at alle landets barn og unge får et tilbud om fysisk aktivitet, og at pris ikke skal hindre deltagelse.

Lavterskel idrettstilbud – i hele landet
I en undersøkelse foretatt av Respons Analyse på vegne av TINE, oppgir syv av 10 foreldre at de synes deltageraviften for organiserte idrettsaktiviteter er høy. I den samme undersøkelsen kommer det frem at pris og tilgjengelighet er hovedårsakene til at barn som ønsker å delta i organiserte idrettsaktiviteter, ikke deltar.

Annonse

– Vi vet at mange synes organisert idrett er kostbart, og derfor er det viktig for oss at TINE Fotballskole kan være for alle. I tillegg går inntektene fra fotballskolene tilbake til de lokale klubbene, som er med å sikre et godt idrettstilbud for barn og unge over hele landet. Vi er skikkelig stolte av å være med å bidra til gode vaner fra barns ben, både når det gjelder sunt kosthold og fysisk aktivitet, sier konsernsjef i TINE, Ann-Beth Freuchen og legger til:

– Vi ønsker at alle som vil skal ha mulighet til å bli med på TINE Fotballskole. Derfor har vi innført en makspris for å sikre at deltakeravgiften ikke blir for høy.

Makspris på TINE Fotballskole er satt til 300 kroner per dag. Det er et viktig prinsipp for at flest mulig barn og unge får muligheten til å delta. Samtidig tilbyr TINE Fotballskole et skreddersydd opplegg for barn med funksjonsnedsettelse, og tilbud om støtte til å gjennomføre tiltaket.

Inkluderende idrett
I 27 år har TINE og NFF arrangert TINE Fotballskole for over 1,6 millioner barn over hele landet. Det har til sammen bidratt med 1,4 milliarder kroner i inntekt til lokale fotballklubber.

– Fotball skal være inkluderende. TINE Fotballskole er et helt unikt aktivitetstilbud for barn og unge i hele landet, og et uvurderlig tilbud som betyr mye for norsk fotball. Ikke bare er denne fotballskolen landsdekkende, men også en inkluderende arena som skaper idrettsglede allerede fra første spark, sier fotballpresidenten, og legger til:

– For mange barn og unge er det utrolig viktig å drive med idrett. Det handler ikke om å bli en profesjonell utøver eller å være best, men å oppleve mestring, samhold og det å være del av noe. Alle fortjener den muligheten, og derfor skal dete være for alle, avslutter Klaveness.

Fakta om TINE Fotballskole:
– TINE Fotballskole er et samarbeid mellom TINE og Norges Fotballforbund (NFF), og ble for første gang arrangert i 1998.
– Målet er å bidra til at barn og unge får et tilbud om fysisk aktivitet, og samtidig bidra til økt rekruttering til idretten.
– Siden oppstarten 1998 har over 1,6 millioner barn og unge deltatt på fotballskolen. Inntekter har bidratt med hele 1,4 milliarder kroner i inntekt til lokale klubbkasser.
– Fotballskolen skal være et lavterskeltilbud som betyr at klubben som arrangerer ikke kan ta mer enn maks 300 kr. per dag i påmeldingsavgift.
– Alle deltakerne på fotballskolen får fotballsekk, fotballdrakt og et TINE-produkt hver dag.
– Aldersgruppen på deltakerne er primært fra 6 til 12 år, altså barn i barneskolen.

Del:
Annonse