19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bry deg om bestefar dropper redningsvest i sommer oppfordrer Flyte. (Illustrasjon)

Ingen å miste: Bare tre av fem i Buskerud bruker alltid redningsvest

Én av syv i Buskerud bruker sjelden redningsvest, tre av fem av befolkningen har begrensede svømmeferdigheter og én av tre i Buskerud har vært beruset om bord i fritidsbåt. Flyte oppfordrer nå til ekstra varsomhet i sommer. En årstid hvor det er høysesong for drukningsulykker.
Annonse

I gjennomsnitt mister rundt 90 mennesker livet i drukningsulykker årlig ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Omtrent 35 av disse ulykkene skjer i sommermånedene. De fleste av disse ulykkene skjer ved fall fra land, i fritidsbåt eller under bading.

I en fersk undersøkelse analysebyrået YouGov har gjort for Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging, svarer én av syv i Buskerud at de sjeldent velger å bruke redningsvest om bord i fritidsbåt, kano eller kajakk.

Annonse

Tre av fem av de de spurte i Buskerud svarer at de kun klarer å svømme mindre enn 200 meter utendørs under normalt pent vær, og én av tre innrømmer å ha vært påvirket av alkohol om bord i fritidsbåt. Tallene bekymrer Flytes medlemsorganisasjoner.

– Altfor mange gjør dårlige risikovurderinger, og utsetter seg selv og andre for fare. Skal vi lykkes å få ned antallet drukningsulykker må bevisstheten rundt risikoene ved, på eller i vann opp. Og vi må bry oss mer, og si ifra oftere, sier daglig leder i Flyte, Mia Bergmann.

Berører mange
Hver sjette av de spurte i Buskerud sier at de har opplevd at noen som står dem nær har vært i en drukningsulykke, med eller uten dødelig utfall. I tillegg har tre av 10 opplevd situasjoner hvor de har fryktet for eget eller andres liv.

– Drukningsulykker skjer dessverre altfor ofte. Det er nesten like mange som mister livet i slike ulykker som i trafikken. Siden vi vet for lite om de ikke-fatale ulykkene er trolig mørketallene store. Derfor må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres, sier Bergmann.

For stor aksept for tapte menneskeliv
Undersøkelsen avslører at én av fire i Buskerud mener vi må akseptere at det går liv tapt i drukningsulykker, og hver åttende spurte mener at det er akseptabelt å miste 15 liv eller mer i løpet av den kommende sommeren.

Mia Bergmann, daglig leder i Flyte er bekymret foran sommeren.

– Myndighetenes vedtatte nullvisjon for drukningsulykker er det eneste akseptable. Det er målet alle vi som jobber med drukningsforebygging jobber mot. Vi har ingen liv å miste rett og slett, sier Bergmann.

Kampanje skal få flere til å bry seg
Flytes sommerkampanje oppfordrer alle til å bry seg mer om hverandre i sommer. Organisasjonen ønsker at vi blir flinkere til å si ifra til mennesker som utsetter seg for risiko.

Undersøkelsen viser at vi i langt større grad gjør dette med mennesker vi kjenner enn ukjente. Eksempelvis svarer syv av 10 buskerudfolk at de vil si ifra om noen de kjenner ikke bruker flyteplagg i om bord i fritidsbåt, men kun én av tre vil gjøre dette om de ikke kjenner personen.

– Si ifra til de som ikke bruker redningsvest i fritidsbåt. Fulle folk i båt må bes gå på land, og mennesker som utsetter seg for risiko på badeplassen må få beskjed om at det ikke er greit. Å bry seg redder liv, avslutter Bergmann.

Om Flyte
Flyte er en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. Organisasjonen har i dag 17 medlemsorganisasjoner som alle jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Flyte skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid. Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging – som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

Del:
Annonse