19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange har nedbetalt på kredittkortgjelden sin før ferien for å få lavere rentekostnader og bedre råd under ferien. (Foto: Shutterstock)

Forbruksgjelden falt med 2,3 mrd. siste måned

Feriepenger har bidratt til at mange har nedbetalt på forbruksgjelden sin, som i dag utgjør 162,8 mrd. kroner Den totale kredittkortgjelden ble redusert med 2,7 mrd. kroner, men nedbetalingslån økte med 0,5 mrd.
Annonse

1. juli var den totale forbruksgjelden i Norge på 162,8 mrd. som er en reduksjon på 2,3 mrd. (-1,4 %) siste måned. Nedbetalingslån økte med 0,5 mrd. (0,6 %) til 90,5 mrd. I samme periode ble bruk av kredittkort redusert med 2,7 mrd. (-3,6 %). Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling (ikke rentebærende) falt med 1,5 mrd. (-4,8 %) og utgjør 29,9 mrd. Den rentebærende kredittkortgjelden ble redusert med 1,2 mrd. (-2,8 %) og utgjør 41,5 mrd.

– Mange velger å nedbetale på forbruksgjelden sin når de får feriepenger, noe som bidrar til et markant fall. Det er positivt at den rentebærende kredittkortgjelden blir redusert, slik at folk slipper høye rentekostnader, sier Svein Ove Karstensen daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Annonse

Nedbetalingslån og kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall, utgjør den rentebærende forbruksgjelden. Den samlede rentebærende gjelden falt med 0,7 mrd. og utgjør 132,0 mrd. Betalingskort utgjør 1,0 mrd. og er uforandret fra forrige måned.

Forbruksgjelden siste 12 måneder
I løpet av de siste 12 månedene har forbruksgjelden økt med 8,2 mrd. (5,3 %). Nedbetalingslån har økt med 4,8 mrd. (5,6 %) og kredittkortgjeld har økt med 3,5 mrd. (5,2 %). Betalingskort er uforandret sammenlignet med samme periode i fjor.

Den rentebærende kredittkortgjelden har økt med 1,3 mrd. (3,2 %), samtidig som den rentefrie bruken av kredittkortgjeld har økt med 2,2 mrd. (7,9 %). Samlet rentebærende forbruksgjeld har økt med 6,1 mrd. (4,8 %) siste tolv måneder.

– Veksten de siste tolv månedene skyldes primært en sterk økning i nedbetalingslån siste halvår i fjor. Denne veksten har avtatt og har vært vesentlig mindre hittil i år, sier Karstensen.

Del:
Annonse